Thông báo của thành phố Garden Grove về tin sắp “biểu tình” ngày mai

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Là thành phố trên toàn quốc, bao gồm một số ít ở Quận Cam, sẽ phải đối phó với các cuộc biểu tình rầm rộ sau cái chết gây tranh cãi của George Floyd bởi các sĩ quan cảnh sát bang Minnesota, Garden Grove tập trung vào tầm quan trọng của việc tôn trọng sự đa dạng trong mọi hình thức và duy trì mối quan hệ cảnh sát tích cực trong cộng đồng.

Garden Grove là một thành phố của lòng trắc ẩn với sự tôn trọng sâu sắc đối với sự đa dạng xã hội làm nền tảng cho cộng đồng của chúng ta. Gần 200.000 người có nguồn gốc, niềm tin và ý kiến ​​khác nhau thích sống cùng nhau trong hòa bình và hòa hợp trong phạm vi thành phố của chúng ta. Quan trọng nhất, chúng tôi trân trọng mối quan hệ tích cực quá mức giữa sở cảnh sát và cộng đồng, nơi chúng tôi coi đó là một vinh dự độc nhất và có giá trị, đặc biệt là về những gì chúng ta thấy đang xảy ra trên toàn quốc, ông Steve Jones, Thị trưởng Garden Grove nói.

Từ đầu những năm 1990, Sở Cảnh sát Garden Grove đã thực hiện lý thuyết Chính sách Cộng đồng để đạt được sự tin tưởng và hiểu biết sâu sắc hơn giữa cảnh sát và cộng đồng, đó là cơ sở để duy trì hòa bình và an toàn công cộng trong nhiều thập kỷ.

 
Sự hợp tác lâu dài của chúng tôi với cộng đồng bao gồm tôn trọng quyền tự do thể hiện của họ và cho phép sân chơi phù hợp thực hiện quyền đó. Mặt khác, chúng tôi hy vọng cộng đồng sẽ duy trì tính hợp pháp để chúng tôi có thể giữ an toàn cho họ và mọi người khác, Cảnh sát trưởng Tom DaRé của Garden Grove cho biết.

Giám đốc thành phố Garden Grove Scott Stiles nhấn mạnh tầm quan trọng của Thành phố và cộng đồng làm việc cùng nhau.

Mặc dù thời kỳ thử thách mà chúng tôi phải đối mặt, tôi rất tin tưởng vào cộng đồng của chúng tôi, nhân viên Thành phố và nhân viên an toàn công cộng của chúng tôi để luôn làm việc cùng nhau vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của Garden Grove.

Bài viết này được phát hành bởi City of Garden Grove.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s