Con gái của thị trưởng thành phố bị bắt vì tham gia và phá hoại biểu tình

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

https://www.lawenforcementtoday.com/ny-mayors-daughter-arrested-for-blocking-traffic-throwing-objects-at-police/

Theo báo cáo của cảnh sát con gái Thị trưởng bị bắt vì cản trở lưu thông, tham gia nhóm “ném những vật không rõ vào cảnh sát”.

New York, NY – Con gái 25 tuổi Thị trưởng Bill de Blasiobị bắt trong cuộc biểu tình thứ Bảy 30/5/2020.

Làm thế nào cảnh sát New York bảo vệ thành phố do sự nổi loạn trong thành phố khi mà con gái Thị trưởng tham gia tấn công cảnh sát? Bây giờ thì chúng ta biết tại sao ông ta cấm các lực lượng vệ binh lưu động được huy động vào thành phố và ngăn cản cảnh sát New York chu toàn trách nhiệm

pic.twitter.com/q06g2aYV19

barely informed with elad @elaadeliahu  · Replying to @elaadeliahu

#BLM protesters cheer “fire, fire, fire to the gentrifiers”

Embedded video

barely informed with elad @elaadeliahu

BLM protesters express their displeasure with the NYPD

Embedded video

12.3K Twitter Ads info and privacy 1,864 people are talking about this

barely informed with elad @elaadeliahu  · Replying to @elaadeliahu

BLM signs and graffiti from tonight’s protest

View image on Twitter
View image on Twitter
View image on Twitter

barely informed with elad @elaadeliahu

Fille De Sankofa @Gem_FromWA

#NYPD #MTA keep ya hands off Black men, women & children!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s