Các cuộc biểu tình bạo động lan xuống quận Cam và nhắm vào khu thượng mại

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Các cuộc biểu tình và tuần hành phản đối để đòi công lý về cái chết đã gây tranh cãi của một người đàn ông da đen – George Floyd – tuần trước trong sự bắt giữ của cảnh sát thành phố Minneapolis sẽ được lên kế hoạch biểu tình tại Quận Cam trong tuần này.

Một cuộc biểu tình được lên kế hoạch bởi những người biểu tình ở Garden Grove vào thứ Tư trong khu vực của Tòa thị chính, bắt đầu lúc 6 giờ chiều. Theo Trung úy Carl Whitney thuộc Sở Cảnh sát Garden Grove, nhà chức trách đang họp với những người tổ chức biểu tình.

Tại Anaheim, cảnh sát nói rằng các kế hoạch nghe đồn sẽ có một cuộc biểu tình tại Tòa thị chính Anaheim đã khiến chính quyền ở đó tuyên bố lệnh giới nghiêm toàn thành phố từ 6:30 chiều. hôm nay (thứ hai) đến 5:30 sáng (thứ ba).

Ở Costa Mesa, một tờ rơi đang lưu hành đề cập đến một cuộc biểu tình có kế hoạch tại South Coast Drive và Bear Street. Để đáp lại điều đó, một lệnh giới nghiêm khác sẽ được cảnh sát thực thi tại thành phố đó, nhưng giờ không được công bố.

Tại Huntington Beach, giờ giới nghiêm cho khu vực trung tâm thành phố được áp đặt từ 8 giờ tối. đến 5:30 sáng cho đến khi có thông báo mới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s