Bác sĩ quyết định không nghỉ hưu để giúp đỡ bệnh nhân covid-19 đã chết vì coronavirus

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Fox News bản đầy đủ tại đây:
https://www.foxnews.com/health/new-york-doctor-dies-of-coronavirus-after-putting-off-retirement-to-help

Theo một báo cáo, nhiều bác sĩ ở New York đã trì hoãn nghỉ hưu để giúp lãnh đạo bệnh viện của mình chống đỡ với đại dịch coronavirus.

View image on TwitterBác sĩ James Mahoney, 62 tuổi, làm bác sĩ chăm sóc phổi và chăm sóc quan trọng tại Bệnh viện Đại học Brooklyn vào ban ngày và Trung tâm Bệnh viện Kings County vào ban đêm đã chết sau khi nhiễm virus mới mà anh ta làm việc không mệt mỏi để điều trị..

Ông đã chết vào ngày 27 tháng 4 sau một trận chiến với COVID-19.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s