NPH2020_236: Obamagate chấn động chính trị nước Mỹ – Chống bãi nhiệm Bải miệng tòe loe – P1

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Obamacare là đòn Crossfire Hurricane của TT Donald Trump chống lại đảng Dân Chủ âm mưu “đảo chính” 3 năm nay.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s