NPH2020_234: Lật sư Nguyễn Cuốc Đất vẫn chưa đưa thư của ROV bảo HK chấm dứt nói về Bãi Nhiệm

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

LS Nguyễn Cuốc Sư Tử “gầm gừ” bảo ông HK và phe bãi nhiệm “cấm không được loan tin” vậy văn thư đâu? Tại sao ông thích viết bậy bạ lại cho mình có quyền viết bậy? Rồi không phải cư dân Westminster vậy các phiếu đăng ký bầu cử tại thành phố Westminster là sao?

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s