Hoàng Kiều gửi email cho cả 2 phe để xem ai tẩu hỏa nhập ma?

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

From: Kieu Hoang [mailto:kieuhoang@raascorp.com]
Sent: Sunday, May 10, 2020 8:59 AM
To: Luong Nguyen <luong92647@gmail.com>
Cc: HungThe <hungthe42@att.net>; DiendanTuoiHac <xomnhala_yamaha@googlegroups.com>; DaiHocSuPham-VanKhoaSG <daihocsupham-vankhoasg@googlegroups.com>; Diendan PhucHungViet <phuchungviet@googlegroups.com>; 01 DĐTT <usaelection@googlegroups.com>; CON NGUA HOANG <con-ngua-hoang@googlegroups.com>; BanVang <banvang@googlegroups.com>; SBTN Official <sbtn@sbtn.tv>; Vien Dong <baoviendong@gmail.com>; Viễn Đông Daily News <baoviendong@aol.com>; Viet Bao <phantanhai@vietbao.com>; VOABanLamBao@gmail.com; Đàn Chim Việt <bbt.danchimviet@gmail.com>; BBTbaotiengdan <bbtbaotiengdan@gmail.com>; ruougiangho2@yahoo.comlong1pham@aol.comlongpham1@aol.comTranPE@gmail.com; Tai Đo <tai_do@hotmail.com>; Tai Do <taido12@yahoo.com>; “Van Tran Thai” <tranthaivan2010@gmail.com>; TRẦNNHẬTPHONG <trannhatphongdaodien@yahoo.com>; vietlaw@sbcglobal.net; Hiền Thanh Trần <lauratran4819@yahoo.com>; lytuongnguyen@yahoo.com; Dao Tran <thuchuongbang@gmail.com>; phat@phatbui.comphamtrananh2015@gmail.comphamxuandai@yahoo.com; Tam Bui <tambui1651@gmail.com>; hoanpham884@yahoo.comsgtimes@aol.com; Phan tan Nguu <phannguu92@sbcglobal.net>; phanquocthu@yahoo.com; Phan Nam Nhat <phannhatnam9943@gmail.com>; Người Việt Quốc Gia <nguoivietquocgia@yahoogroups.com>; Liên-Thành <nguyenphuclt1966@gmail.com>; Kimberly Ho <drkimberlyhs@gmail.com>; Chi Nguyen <nguyenmanhchi@gmail.com>; chi manh nguyen <nguyenmanhchi@yahoo.com>; phanthanhchau1005@gmail.comhung.hanhthien41@yahoo.comhunghuynhtv277@hotmail.com; NGUY VU <nguyvuradio@gmail.com>; vuluan@vlktnews.com; Doan Trong Little Saigon Tv Station <Thachhan12@yahoo.com>; Do Phu <dophu@sbtn.tv>; Dzung Do <dodzung@nguoi-viet.com>; Tuong Thang Reporter Of Stbn <tuongthang@sbtn.tv>; Ls Anh tuan nguyen <anhtuan@dpatlaw.com>; Vu hoang lan – Pho Bolsa tV <lanhoangvu@yahoo.com>; Nam Quan <trusted.media.network@gmail.com>; Chris phan <vietstar08@yahoo.com>; NQLan GGSD DC <vietlaw@vietlaw.com>; PHONG TRAN <trannhatphongdaodien@gmail.com>; PHONG TRAN <trannhatphongdaodien@gmail.com>; Minh Tran <minhtranesq@gmail.com>
Subject: Re: Miệng lưỡi của một luật sư gian xảo !!!…

Hoàng Kiều 

Xin cám on các bạn phổ biến rộng rãi
Hoàng Kiều bảo đảm cả đám sẽ đi ở tù vì những lý do sau đây:

1. Số cử tri ghi danh từ ngày 2 tháng 1 cho đến ngày 6 tháng tư là 8002. Người ghi danh đi bầu cử thành phố Westminter Phần đông là cử tri ma.

2. Chúng tôi cho đến giờ này đã kiểm được chi có 1021 và sẽ kiểm thêm nữa. 

3. Có nhiều thùng đựng phiếu được trả về cho đến bây giờ chúng tôi đếm được 1,230 bì thơ bị trả về của những cử tri mà từ các nơi khác ghi danh đi bầu ở thành phố Westminter chúng tôi đòi hỏi mở để xem bên trong, hội đồng bầu cử từ chối và chúng tôi sẽ tiếp tục đếm để biết tổng số cử tri mà bị trả về. 

4. Hội đồng bầu cử quận Cam xác nhận là : Có 742 phiếu bầu do các kiểm soát viên cấp thấp dùng viết Màu xanh lá cây cho Không hợp lệ, cấp cao hơn sửa lại bảo là hợp lệ, đây là số phiếu do sở bầu cử quận Cam xác nhận. 
Số phiếu đó luật sư cho không hợp lê.
Chỉ đếm chưa đến 1,000 phiêú đã có 180 trường hợp bất hợp lệ nhưng hội đồng Bầu cử quận Cam cho là hợp lệ, chỉ có thẩm phán tòa án và district attorney mới xác định hợp lệ hay không 


5. Hội đồng bầu cử quận Cam làm việc tắc trách viện Cớ vi covid 19 Không cho mọi người tham gia cuộc kiểm phiếu .


Khi tiến sĩ Pham kim Long đòi hỏi 
Khi tiến sĩ Pham khám phá ra là ủy ban bầu cử và Andrew Đỗ cho phép in phiếu tại gia.
Luật sư nêu vấn đề Hội đồng bầu cử quận Cam trả lời lúc đầu không có ai in phiếu hết cả. Sau lại lòi ra 14 cái phếu in tại nhà. 
Chúng tôi muốn biết nhửng phiếu này in ở đâu, do ai in, chưa có sự trả lời 
Khi tiến sĩ Phạm Kim Long gọi vào phòng bầu cử 
Ngưng kiểm phiếu từ 8 giờ sáng đến 1 gio trưa rồi mới kiểm phiếu lại
Tiến sĩ Pham kim Long xin phép được tham dự cuộc kiểm phiếu không được nại lý do vì Covid 19 muốn tham dự xem qua TV camera.
Luật sư của Hoàng Kiều muốn tham dự trực tiếp cũng bị từ chối vi covid 19 
Lần thứ ba khi luật sư đòi kiểm phiếu cũng bị từ chối không kiểm phiếu được vì covid 19, chỉ kiểm phiếu qua mạng. 
Luật sư Hoàng Kiều đòi hỏi phải kiểm phiếu trực tiếp và buộc Hội đồng bầu cử phải tuân theo.

6. Mới kiểm sơ sơ 800 phiếu thì đã có 180 phiếu bất hợp hoặc một người bầu ba lần những phiếu chúng tôi đưa ra có vấn đề thì phòng phiếu bác bỏ và cho là hợp lệ. 


7. Chúng tôi Hỏi Có tổng số bao Nhiêu người đi bầu, lúc đâu nói 17,205, lúc sau nói 16,200 vì vâỵ chúng tôi đòi hỏi cho số phiếu bầu cho tất cả precinct (đơn vị) có tất cả 34 precincts ở Westminter rồi chúng tôi mới bắt đầu kiểm phiếu thực sự sẽ kéo dài vài ba tuần lẽ, đồng thời sẽ làm hồ sơ đệ đơn tòa án tối cao pháp viện của tiểu Bang California.


Hoàng Kiều xin thông báo và cám ơn tất cả đã ủng hộ chánh nghĩa ắt hẵn phải thắng.


Xin các bạn phổ biến rộng rãi cho cộng đồng mạng Việt Nam và dư luận khắp nơi biết rõ. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s