Gửi ông Ông Hoàng Kiều Chắc chắn có gian lận trong vụ bầu bãi nhiệm

Chúng tôi chắc chắn số phiếu đếm lộn, đếm phiếu bất hợp lệ, nếu không nói là gian lận!
Điệu kiện “ắt có và đủ” của 1 lá phiếu hợp lệ Recall là:

Tổng số phiếu bầu YES (chấp thuận) Recall chắc chắn phải ít hơn hay bằng (<=) tổng số bầu cho các ứng cử viên.

Trường hợp ông TT họ Tạ, chúng ta thấy:

(1) 15,995 Tổng số phiếu bầu, Tt(2) 6,427 YES Recall, Ty.(3) 7,853 Tổng số phiếu bầu cho tất cả ưcv, Tu; gồm 4,530(Đỗ)+2,739(Ochoa)+574(Vu)Như thế, từ (2) và (3), suy ra(4) 1426 số phiếu bất hợp lệ, Tbx=Tu-Ty=7,853 – 6,427; 1426 số phiếu bất hợp lệ này gần như (~) hoàn toàn được đếm cho số phiếu NO (không chấp thuận) Recall; Như thế số phiếu NO Recall hợp lệ là 8081, Tnj=9507-1426.

Tức  khoảng 50.5% trên “tổng số 15995” cử tri đi bầu, 8081/15995= 50.5%.(6) Tính tới nay ít nhất còn lại 766 phiếu bầu là chưa đếm.

Hy vọng tất cả đều YES Recall; Nếu như thế %NO Recall trên tổng số phiếu cử tri đi bầu là 48.2%(8081)/(15995+766).

Chúng tôi đề nghị ông họ Hoàng, còn nước còn tát, chịu chi thêm vài chục ngàn (rẽ chán) để mở 3 lần chiến dịch RECOUNT. Nếu thua cả 3 lần, thì mang ra tòa; yêu cầu toà ra lệnh bầu cử lại lấy, vì số lượng phiếu đếm quá sai lạc, tới ~10%, 1,426 phiếu; chắc có gian lận.

Trường hợp toà không chịu thì thêm vài chục ngàn (quá rẽ) nộp đờn khán án! Hiểu chưa?

Lâm Hữu Đức

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s