Tổng giám đốc tuyên bố sẽ sản xuất 50 ngàn khẩu trang mỗi ngày để cung ứng cho nhu cầu chiến đấu với Coronavirus

https://trendingpolitics.com/liberals-melt-down-on-twitter-after-mypillow-ceo-says-company-will-make-5k-masks-per-day/

Bạn sẽ nghĩ rằng việc sản xuất 50.000 mặt nạ mỗi ngày để giúp đỡ trong cuộc chiến chống lại coronavirus Trung Quốc sẽ là một điều tốt, nhưng rõ ràng điều này không tin bởi người ở bên trái.

Daily Caller

@DailyCallerhttps://twitter.com/i/status/1244743719716356096

Mike Lindell của công ty MyPillow tuyên bố công ty của ông sẽ sản xuất 50.000 mặt nạ mỗi ngày vào cuối tuần này và những người tự do đã phản ứng bằng cách viết lên trên Twitter.

Đây là thông báo của Lindell, vì bối cảnh: Để đáp lại, những người tự do bắt đầu viết lung tung trên Twitter: CNN thậm chí cắt bớt cuộc họp báo khi ông tuyên bố sáng kiến mới đầy quyền lực của mình:

Tuy nhiên, những người dùng Twitter có trình độ đã ca ngợi Lindell vì đã sử dụng các nhà máy của ông để sản xuất mặt nạ N95:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s