Ổ dịch sau buổi tiệc tại Buddha Bar & Grill

TP HCMÍt nhất 14 người dương tính sau 14 ngày dự tiệc tại Buddha Bar & Grill, quận 2, buộc TP HCM gấp rút cắt chuỗi lây lan từ ổ dịch này.

Ổ dịch sau buổi tiệc tại Buddha Bar & Grill

Tiến Thành – Hữu Công

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s