Khi nào bạn nhận được tiền chính phủ Mỹ trợ cấp.

Sớm nhất là 3 tuần vào thượng tuần tháng 5/2020.

Thông báo rằng các kiểm tra kích thích đang hướng đến túi người Mỹ chắc chắn là thông tin đáng hoan nghênh nhưng cũng tạo ra rất nhiều câu hỏi.

Sau đây là những gì chúng ta biết về kiểm tra kích thích kinh tế và khi nào bạn có thể nhận được của bạn:

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền?

Gói kích thích trị giá 2 nghìn tỷ đô la bao gồm các khoản thanh toán một lần là 1.200 đô la cho mỗi người lớn và 500 đô la cho mỗi trẻ em dưới 17 tuổi. Các cặp vợ chồng kết hôn sẽ nhận được 2.400 đô la.

Tuy nhiên, thanh toán dần cho các cá nhân kiếm được hơn 75.000 đô la. Cứ 100 đô la bạn kiếm được vượt quá giới hạn, thanh toán giảm 5 đô la.

Các cá nhân kiếm được hơn 99.000 đô la và các cặp vợ chồng kiếm được hơn 198.000 đô la sẽ không nhận được gì.

Khi nào tôi sẽ nhận được séc của mình?

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin hy vọng sẽ bắt đầu phát hành thanh toán trực tiếp cho người nộp thuế ba tuần sau khi gói được ký thành luật.

Hy vọng của chúng tôi là trong vòng ba tuần, chúng tôi sẽ có các khoản thanh toán trực tiếp, nơi chúng tôi có thông tin lưu ký, trước đây, Mnuchin đã tuyên bố. Cấm chúng tôi đang tìm kiếm để có thêm thông tin và chúng tôi có các thủ tục để làm điều đó.

Theo CNN, chính phủ mất hơn một tháng để phân phối séc trong các chương trình tương tự vào năm 2001 và 2008.

Những người đã ủy quyền gửi tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của họ đã nhận được tiền của họ nhanh hơn. Các khoản tiền gửi đó đã được thực hiện trong khoảng thời gian ba tuần vào năm 2008, trong khi séc giấy được gửi qua thư trong khoảng thời gian 10 tuần.

Tôi đã đăng ký gửi tiền trực tiếp chưa?

Nếu bạn chắc chắn, bạn có thể nộp thuế năm 2019 và đăng ký để được hoàn tiền thông qua ký gửi trực tiếp – nhưng bạn sẽ muốn hành động nhanh chóng.

Kiểm tra có dựa trên tờ khai thuế 2018 hoặc 2019 của tôi không?

Theo CNN, séc của bạn sẽ dựa trên tờ khai thuế năm 2019 của bạn – nếu bạn đã nộp nó. Nếu bạn thiên đường, nó sẽ được dựa trên năm 2018.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không khai thuế trong hai năm qua?

Vì nhiều lý do, bạn có thể đã không khai thuế vào năm 2018 hoặc 2019. Kiplinger báo cáo bạn có thể lấy thông tin từ Mẫu SSA-1099 2019, Tuyên bố lợi ích an sinh xã hội hoặc Mẫu RRB-1099, Tuyên bố lợi ích tương đương an sinh xã hội, để tính toán số tiền kiểm tra kích thích của bạn.

Kiplinger cũng báo cáo bạn có thể mất tiền nếu bạn không nhận được séc ngay bây giờ – tuy nhiên, bạn sẽ phải đợi đến năm sau để nhận séc.

Kiplinger viết: Cách viết luật, séc sẽ được gửi ngay bây giờ thực sự chỉ là khoản thanh toán nâng cao của khoản tín dụng thuế được hoàn lại mới cho năm thuế 2020. Vì vậy, nếu bạn không nhận được một khoản thanh toán kích thích vào năm 2020, bạn có thể yêu cầu nó vào năm tới dưới dạng hoàn lại hoặc giảm thuế bạn nợ nếu bạn khai thuế năm 2020 vào ngày 15 tháng 4 năm 2021.

Tôi sẽ nhận được kiểm tra?

Không. Theo Kiplinger, một khoản thanh toán đang được thực hiện. Có một số đề xuất để thực hiện thanh toán hàng quý cho người nộp thuế. Tuy nhiên, biện pháp được phê duyệt cho phép kiểm tra duy nhất.

Tiền tôi nhận được bây giờ có bị đánh thuế không?

Như đã lưu ý ở trên, séc bạn nhận được thực sự chỉ là khoản thanh toán nâng cao của tín dụng thuế cho năm thuế 2020. Kiplinger báo cáo rằng sẽ được bao gồm trong thu nhập chịu thuế của bạn.

Những người trẻ sống với cha mẹ sẽ được kiểm tra?

Nếu một thanh niên được tuyên bố là người phụ thuộc vào bất kỳ ai khác khai thuế thuế, họ sẽ nhận được một tấm séc. IRS sẽ xem xét khai thuế từ hai năm qua để xác định xem ai đó có thể cho rằng người trẻ tuổi đó là người phụ thuộc hay không.

Người cao niên về hưu cũng sẽ được kiểm tra kích thích?

Giống như những người trẻ tuổi, người cao niên đã nghỉ hưu sẽ xem séc miễn là họ không được liệt kê là người phụ thuộc cho người khác, theo CNN. Họ cũng cần nằm trong ngưỡng thu nhập.

i có phải có số an sinh xã hội để nhận chi phiếu không?

Theo Kiplinger, vâng. Bạn phải có số An sinh Xã hội để nhận được kiểm tra kích thích kinh tế.

Nếu tôi mới chuyển đi thì sao?

Nếu bạn cài đặt để nhận chi phiếu, có thể nó sẽ được gửi đến địa chỉ cuối cùng bạn có trong hồ sơ. Nếu gần đây bạn đã chuyển đi, bạn nên nộp Mẫu 8822 cho IRS và thay đổi thông báo địa chỉ với Dịch vụ Bưu chính của Hoa Kỳ, theo Kiplinger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s