Báo động gần nửa số bệnh nhân tại nhà thương Kaiser Permanent San Jose nhiễm Covid-19

Khoảng gần một nửa bệnh nhân tại bệnh viện Kaiser Permanente từ San Jose đã được xác nhận hoặc nghi ngờ nhiễm coronavirus mới, một phó chủ tịch bệnh viện cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một tạp chí y khoa.

Đã có rất nhiều bệnh nhân đến nỗi Kaiser San Jose phải tăng cường nhân sự, Tiến sĩ Stephen Parodi, phó chủ tịch điều hành Kaiser, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và chỉ huy sự cố cho phản ứng COVID-19 của hệ thống y tế trên toàn quốc, nói với Tạp chí Hoa Kỳ Y tế Assn.

Cơ sở tại San Jose của chúng tôi ở California thực sự có gần một nửa bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID hoặc những người đang được thử nghiệm, ông Par Pari nói với JAMA.

Vì vậy, chúng tôi đã phải tân trang lại bệnh viện để đảm bảo rằng chúng tôi có đủ năng lực từ quan điểm nhân sự. Bởi vì để cung cấp sự chăm sóc cho những bệnh nhân này cần có nhân viên chuyên sâu về tài nguyên.

Thung lũng Silicon là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19. Tính đến thứ ba, Hạt Santa Clara có số người chết cao nhất trong số các quận ở California, với 16 trường hợp tử vong. Quận đã báo cáo 375 trường hợp, thứ hai đến Quận Los Angeles, trong đó có 662 trường hợp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s