Ai từng đến 6 địa điểm có ca Covid-19 dưới đây cần liên hệ y tế ngay

https://vtc.vn/tin-tuc/bo-y-te-thong-bao-khan-ai-tung-den-6-dia-diem-nay-can-lien-he-ngay-y-te-ar535849.html

(VTC News) – Bộ Y tế thông báo khẩn tới người dân 6 địa điểm có bệnh nhân mắc Covid-19 và những ai có mặt tại những nơi đó thời gian qua cần thông báo cho cơ quan y tế.

Ai từng đến 6 địa điểm có ca Covid-19 dưới đây cần liên hệ y tế ngay - 1
Thông báo bằng Tiếng Việt.
Ai từng đến 6 địa điểm có ca Covid-19 dưới đây cần liên hệ y tế ngay - 2
Thông báo bằng tiếng Anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s