Vì COVID-19, cử tri Westminster sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm 3 dân cử bằng thư

Hội Đồng Thành Phố Westminster. (Hình minh họa: Thiện Lê/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Cơ Quan Bầu Cử Orange County (ROV) thông báo cuộc bầu cử bãi nhiệm của Westminster vào ngày 7 Tháng Tư sẽ thay đổi hình thức bỏ phiếu, theo đó, cử tri sẽ chỉ bỏ phiếu bằng thư.

Theo thông cáo của ROV hôm Thứ Hai, 23 Tháng Ba, ba địa điểm dưới đây sẽ không được dùng làm phòng phiếu nữa:

1-Miriam Warne Community Building, 14491 Beach Boulevard, Westminster, CA 92683.

2-Sigler Park Family Resource Center, 7200 Plaza Street, Westminster, CA 92683.

3-Văn Phòng ROV, 1300 South Grand Avenue, Santa Ana, CA 92705.

ROV đưa ra quyết định này là vì lệnh cấm tụ tập trong lúc có dịch COVID-19 của Thống Đốc Gavin Newsom. Nhiều người đến phòng phiếu có thể làm dịch bệnh lây lan và gây nguy hiểm cho người khác.

Từ đầu năm 2020, Orange County áp dụng đạo luật “Voter’s Choice Act” và gửi cho tất cử tri khắp quận hạt một phiếu bầu qua thư.

Vì vậy, cuộc bầu cử bãi nhiệm ở Westminster sẽ được người dân bỏ phiếu qua thư và quận hạt đã gửi cho cử tri ở thành phố này một phiếu bầu vào ngày 9 Tháng Ba.

Cử tri có thể gửi phiếu bầu bằng thư qua những cách dưới đây:

-Gửi phiếu bầu miễn phí qua bưu điện từ đây đến ngày 7 Tháng Tư.

-Bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu tại Văn Phòng ROV, 1300 South Grand Avenue, Santa Ana, CA 92705. Thùng phiếu này mở 24 giờ và cử tri phải bỏ phiếu trước 8 giờ tối ngày 7 Tháng Tư.

-Cử tri còn có thể bỏ phiếu vào thùng đựng phiếu mở 24 giờ tại ba địa điểm ở Westminster gồm:

1-Korean Martyrs Catholic Center, 7655 Trask Avenue, Westminster, CA 92683 (giữa Hoover St. và Beach Blvd.)
2-Park West Park, 8301 West McFadden Street, Westminster, CA 92683 (giữa Beach Blvd. và Newland St.)
3-West County Professional and Medical Center, 14120 Beach Boulevard, Westminster, CA 92683 (phía Nam Westminster Blvd., quẹo vào đường 15 St.)

Những cử tri khuyết tật hay những người bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 có thể xin ROV gửi cho một phiếu bầu qua máy điện toán để họ in ra. Trên phiếu bầu điện tử này có hướng dẫn gửi lại cho ROV.

Để xin phiếu bầu điện tử, cử tri bị khuyết tật có thể:

1-Điền phiếu nằm phía sau sổ “Voter Information Guide” được gửi vào ngày 5 Tháng Ba.

2-Vào trang web https://www.ocvote.com/vlt/.

3-Liên lạc ROV qua số điện thoại (714) 567-7600.

4-Gửi email cho ROV qua địa chỉ myballot@rov.ocgov.com

Cử tri muốn xin phiếu bầu điện tử có hạn chót là 11 giờ 59 phút tối ngày Thứ Ba, 31 Tháng Ba.

Những người không thể tải phiếu bầu điện tử về máy điện toán hay có nhu cầu đặc biệt xin gọi ROV qua số điện thoại (714) 567-7600, từ nay đến ngày 3 Tháng Tư để tìm cách bỏ phiếu khác.

ROV còn cho biết họ đã gửi thông báo các phòng phiếu sẽ đóng cửa qua thư và qua email cho cử tri ở Westminster. Không chỉ vậy, cơ quan này sẽ treo bảng thông báo gần những phòng phiếu đóng cửa. Các bảng đó có tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Việt.

Nếu không nhận được phiếu bầu trong thùng thư, cử tri có thể vào trang web https://ocvote.com/voting/vote-by-mail-voting/request-replacement-vote-by-mail-ballot/ để xin phiếu mới.

Hồi Tháng Mười Một, 2019, tổ chức Westminster United thu gom đủ số chữ ký để yêu cầu có cuộc bầu cử bãi nhiệm ba vị dân cử Westminster, đó là Thị Trưởng Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí.

Một tháng sau, ROV xác nhận có đủ chữ ký để tổ chức bầu cử bãi nhiệm vào ngày 7 Tháng Tư, 2020.

Ngoài ba người bị đề nghị bãi nhiệm, còn có 11 người khác ứng cử muốn thay thế ba người này. (TL)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s