Cuộc sống 24h 24/3/2020 | VTC Now

VTC Now | Cuộc sống 24h 24/3/2020 có những nội dung chính sau:
– Bác sỹ khuyến cáo: Không tích trữ thuốc sốt rét để phòng Covid-19
– Giảm tải chương trình học kỳ 2: Bộ GD&ĐT sẽ công bố trong tháng 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s