Los Angeles đóng cửa các cửa hàng bán súng

Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles Alex Villanueva hôm thứ ba cho biết các cửa hàng súng là doanh nghiệp không quan trọng và nếu họ không đóng cửa, họ sẽ bị xử phạt và đối mặt với việc mất giấy phép kinh doanh.

Các cửa hàng súng, câu lạc bộ thoát y, câu lạc bộ đêm là những doanh nghiệp không quan trọng. Chúng tôi đang ra lệnh để họ đóng cửa, ông nói. Nếu họ không đóng cửa, họ sẽ bị phạt, có nghĩa là mất giấy phép kinh doanh.

Ông ấy nói rằng chúng tôi sẽ không tha ra khỏi tù, ông nhấn mạnh.

Cảnh sát đăng thông báo cho tất cả các doanh nghiệp súng phải đóng cửa ngay lập tức. Để đảm bảo nhận được tin nhắn được gửi, các đại diện chức năng công quyền sẽ nói chuyện với chủ sở hữu tại bất kỳ doanh nghiệp nào vẫn đang hoạt động.

Đọc toàn bộ câu chuyện trên LATimes.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s