Thị trưởng New York báo động và cầu xin giúp đỡ vật tư liệu y tế

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8142733/De-Blasio-says-NYC-hospitals-run-supplies-week.html

Thị trưởng Bill de Blasio nói rằng các bệnh viện sẽ hết nguồn cung cấp trong vòng chưa đầy một tuần. Ông cầu xin bất cứ ai ở Mỹ có máy thở để mang nó đến thành phố New York, trung tâm ngăn chặn dịch coronavirus của Mỹ.

De Blasio cho biết các bệnh viện của New York sẽ hết nguồn cung trong vòng chưa đầy 7 ngày.

Ông nói rằng mọi người sẽ bắt đầu chết, người ta chỉ có thể được cứu trừ khi có sự giúp đỡ.

Tổng thống Trump cho biết vào Chủ nhật, ông đã gửi máy thở và mặt nạ
De Blasio vẫn đang kêu gọi xin thêm bất cứ ai khác có lòng quyên góp.

Hiện đã có hơn 5.000 trường hợp nhiễm virut ở thành phố New York
Điều đó tương đương với năm phần trăm tổng số ca coronavirus trên thế giới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s