Học khu Los Angeles sẽ đóng cửa ít nhất đến tháng 5

by: Tony Kurzweil

Austin Beutner is shown in an undated photo. (Credit: (Kirk McKoy / Los Angeles Times)
Austin Beutner is shown in an undated photo. (Credit: (Kirk McKoy / Los Angeles Times)

Giám đốc học khu Los Angeles Austin Beutner, sáng nay cho biết học sinh và giáo sư sẽ không trở lại trường ít nhất cho đến tháng 5.

Gõ trên Tweet thứ Hai 23/3, Buetner viết: “Tôi hi vọng có thể nói những điều tốt hơn, nhưng không thể làm gì hơn với tình hình này.”

Lần đóng cửa đầu tiên ngày 16/3. được thông báo sau khi dịch virus lây lan tại California và tưởng rằng chỉ trong vòng 2 tuần.

Beutner nói, ông có thể cung cấp nhiều chi tiết rõ ràng hơn vào lúc 11 giờ trưa nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s