NPH2020_128: Việt Nam tạm dừng chiếu khán miễn thị thực và giới hạn nhập cảnh cùng thời sự Virus

Tạm dừng và giới hạn những thành phần nhập cảnh để kiểm soát dịch. Quyết định khôn ngoan của NNVN và sẽ thu phí cách ly. Nhưng mạn phép đề nghị giảm hoặc miễn phí gia đình nghèo nếu có đơn xin.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s