BREAKING: VN tạm dừng nhập cảnh tất cả người nước ngoài kể từ ngày 22 tháng 3 do COVID-19


VGP – Chính phủ Việt Nam đã quyết định tạm thời đình chỉ tất cả người nước ngoài kể từ ngày 22 tháng 3 do sự phát triển nhanh chóng và phức tạp của đại dịch COVID-19.

Động thái quyết liệt này nhằm mục đích truyền bá COVID-19 sang Việt Nam

    >>> Khách du lịch đến sẽ bị cách ly tập trung kể từ ngày 21 tháng 3

    >>> Ngành y tế huy động tất cả nhân viên y tế để chiến đấu với COVID-19

    >>> Thủ tướng chính phủ cảnh báo nguy cơ lây lan COVID-19 đến cộng đồng do dòng khách du lịch đổ về

Động thái mới nhất được thực hiện trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng nhanh (77 vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy) trong hai tuần qua và các chuyến bay đến từ nước ngoài, bao gồm cả những vụ tấn công do đại dịch.

Đối với những người vào Việt Nam vì mục đích ngoại giao và chính thức, tham gia các sự kiện ngoại giao lớn, hoặc là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, công nhân có tay nghề cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Sức khỏe, và các cơ quan liên quan khác để cấp thị thực nếu cần thiết.

Những người tham gia được đề cập trong đoạn trên phải tuân theo tuyên bố y tế bắt buộc và các quy định có hiệu lực khác tại các khu vực được chỉ định tại cảng nhập cảnh và phải tự cách ly tại nơi cư trú theo quy định hiện hành.

Tạm đình chỉ nhập cảnh cũng sẽ được áp dụng cho tất cả người Việt Nam ở nước ngoài và vợ / chồng và con cái của họ đã được cấp giấy chứng nhận miễn thị thực, cũng có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 3.

Chính phủ cũng ra lệnh cho các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh vào quốc gia bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Trong nỗ lực tránh áp lực quá tải đối với các cơ sở kiểm dịch, Chính phủ đã yêu cầu cắt giảm nhanh chóng và tối đa các chuyến bay chở khách đến, bao gồm cả các hãng hàng không nước ngoài, có hiệu lực ngay lập tức.

Bộ Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc khởi hành các chuyến bay chở hành khách nước ngoài.

Vào ngày 20 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn tuyên bố rằng tất cả khách du lịch đến Việt Nam sẽ phải chịu kiểm dịch tập trung bắt buộc trong 14 ngày, áp dụng kể từ ngày 21 tháng 3, theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống và kiểm soát COVID-19.

Biện pháp trên KHÔNG được áp dụng cho những người tham gia cho các mục đích ngoại giao và chính thức nhưng họ phải tự cách ly tại nơi cư trú dưới sự giám sát của chính quyền địa phương, ông Tuấn nói.

Quang Minh

http://news.chinhphu.vn/Home/BREAKING-VN-to-halt-entry-to-all-foreigners-since-March-22-due-to-COVID19/20203/39326.vgp

BREAKING: VN to halt entry to all foreigners since March 22 due to COVID-1920:09 | 21/03/2020VGP – The Vietnamese Government has decided to temporarily suspend entry of all foreigners since March 22 due to swift and complicated developments of the COVID-19 pandemic.

The drastic move aims to staunch spreading of COVID-19 to Viet Nam

        >>> Incoming travelers shall be subject to centralized quarantine since March 21

        >>> Health sector mobilizes all medical staffs for COVID-19 combat

        >>> Gov’t chief warns of risk of COVID-19 spread to communities due to influx of travelers

The latest move was made amid quick increase of the number of new infections cases (77 as of 8 pm on Saturday) over the past two weeks and influx of incoming flights from foreign countries, including pandemic-striken ones.

For those entering Viet Nam for diplomatic and official purposes, for participation in major diplomatic events, or being experts, business managers, highly skilled workers, the Ministry of Public Security and Ministry of  National Defense shall coordinate with the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Health, and other relevant agencies to issue visa if necessary.

Entrants mentioned in the above paragraph shall be subject to mandatory medical declaration and other effective regulations at designated areas at ports of entry and shall have to isolate themselves at places of residence as currently regulated.

Temporary suspension of entry shall also be applied to all overseas Vietnamese and their spouses and children who have been granted with certificate of visa exemption, also effective since March 22.

The Government also ordered competent agencies to strictly control entry into the nation by road, by sea, and by air.

In a bid to avoid overload pressure on quarantine facilities, the Government asked for prompt and maximum cuts of incoming passenger flights, including those of foreign airlines, effective immediately.

The Ministry of Transport was tasked to create favorable conditions for departure of flights carrying foreign passengers.

On March 20, Deputy Minister of Transport Le Anh Tuan announced that all incoming travelers to Viet Nam shall be subject to mandatory centralized quarantine for 14 days, applicable since March 21, at the request of the Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control.

The above measure shall NOT be applicable to entrants for diplomatic and official purposes but they shall have to isolate themselves at places of residence under the supervision of local authorities, Tuan said.

By Quang Minh

One thought on “BREAKING: VN tạm dừng nhập cảnh tất cả người nước ngoài kể từ ngày 22 tháng 3 do COVID-19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s