Thêm người thứ ba bị tử vong tại El Paso, bang Colorado

EL PASO QUẬN (KXRM) – Một người thứ hai đã chết ở Hạt El Paso, sau khi bị nhiễm COVID-19.

El Paso corer Tiến sĩ Leon Kelly đã cung cấp một bản cập nhật vào sáng thứ năm cho Ủy ban Quận ủy El Paso. Ông tự giới thiệu mình là Phó Giám đốc Y khoa, và một đại diện của Sở Y tế.

Tiến sĩ Kelly cho biết, mặc dù các con số có thể nhanh chóng thay đổi, tính đến sáng thứ Năm, Hạt El Paso có 11 trường hợp COVID-19 dương tính.

Thật không may, trong số 11 người đó, tôi không may ở đây để báo cáo về cái chết thứ hai của quận hạt chúng tôi. Ông mô tả bệnh nhân là một người đàn ông vào giữa thập niên 60 tuổi, người đã là cái chết đầu tiên của quận.

Chúng tôi tiếp tục điều tra sự phân nhánh và ảnh hưởng của lan lây, ông Kelly Kelly nói về người phụ nữ, ở độ tuổi 80, đã chết tuần trước.

Kelly cũng đã làm rõ về số lượng các trường hợp COVID-19 mà quận và thậm chí cả tiểu bang đã xác nhận. Các trường hợp phòng thí nghiệm được xác nhận là chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với những gì thực sự ở ngoài kia, ông nói.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s