Công nhân của thành phố kỹ nghệ đối đầu dịch coronavirus

https://www.seattletimes.com/business/more-than-400000-seattle-region-workers-are-in-industries-facing-immediate-risk-due-to-coronavirus-study-says/

Hơn 400.000 công nhân ở khu vực Puget Sound đang ở trong các ngành phải đối mặt với rủi ro ngay lập tức do ảnh hưởng từ đại dịch coronavirus và hơn 500.000 công nhân đang làm việc trong các ngành phải đối mặt với rủi ro gần hạn, theo một tờ giấy trắng do Phòng Thương mại Thành phố Seattle ủy quyền và phát hành thứ tư.

Nền kinh tế của khu vực đang trải qua một cú sốc kinh tế sẽ mất nhiều tháng và hơn thế nữa để phục hồi, với những tác động có thể dẫn đến việc giảm lương hoặc ít nhất là sa thải tạm thời trong khoảng 40% trong số khoảng 2 triệu việc làm ở King, Pierce và Snohomish các hạt, theo nghiên cứu của công ty nghiên cứu Community Attribut Inc. (CAI) có trụ sở tại Seattle.

Nghiên cứu cho biết, nhiều công việc trong số này sẽ bắt đầu lại sau khi mối đe dọa virus đã qua và nền kinh tế bắt đầu trở lại. Không phải tất cả các doanh nghiệp sẽ sống sót qua thử thách này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s