Ban tranh cử của Trump trả lời về Coronavirus

https://www.washingtontimes.com/news/2020/mar/19/trump-camp-bucks-coronavirus-critics-list-56-decis/

Ủy ban chiến dịch tái tranh cử của Trump thường trú hôm thứ Năm đã đưa ra một dòng thời gian chi tiết về các hành động của Nhà Trắng chống lại sự bùng phát của coronavirus, chuyển sang những lời chỉ trích thẳng thừng rằng phản ứng của ông đối với cuộc khủng hoảng là chậm hoặc không thỏa đáng.

Dòng thời gian bắt đầu với báo cáo của Trung Quốc 31 tháng 12 về việc phát hiện ra coronavirus mới và liệt kê 56 bước mà chính quyền Trump đã thực hiện để bảo vệ người Mỹ trong hai tháng rưỡi sau đó.

Những động thái ban đầu bao gồm Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đã đưa ra thông báo du lịch cho Vũ Hán, Trung Quốc, nơi virus bùng phát, trong vòng một tuần kể từ báo cáo ngày 1 tháng 12.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s