Tin nóng Coronavirus cập nhật tại Hoa Kỳ

https://www.dailymail.co.uk/health/article-8123763/Coronavirus-hits-50-states-West-Virginia-announces-case.html


West Virginia đã báo cáo trường hợp đầu tiên về coronavirus vào tối thứ ba, có nghĩa là sự lây nhiễm ở tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ.

Gần 6.000 người Mỹ bị nhiễm bệnh và 100 người đã chết cho đến nay
Các quan chức Hoa Kỳ đã yêu cầu người Mỹ thực hành ‘cách ly xã hội’, tránh tụ tập từ 10 người trở lên.

Hơn 7 triệu người dân California đã được yêu cầu trú ẩn tại chỗ và New York đang xem xét biện pháp tương tự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s