Quận San Bernardino vừa ghi nhận một trường hợp đầu tiên về COVID-19

Quận hạt San Bernardino đã báo cáo trường hợp đầu tiên về COVID-19 vào Chủ nhật.

Bệnh nhân là một phụ nữ 53 tuổi, đã đến khoa cấp cứu Kaiser Fontana vào ngày 12 tháng 3 và báo cáo các triệu chứng liên quan đến COVID-19, theo các quan chức quận cho biết.

Bà ấy trở về từ London, vào tuần trước, các quan chức của ED cho biết.

Chúng tôi biết rằng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi ghi lại trường hợp đầu tiên của chúng tôi, ông ấy nói rằng nhân viên y tế của quận, bác sĩ Erin Gustafson nói trong một tuyên bố.

Điều này không thay đổi mức độ sẵn sàng và cảnh giác của chúng tôi vì quận đang trong tình trạng khẩn cấp, chúng tôi được chuẩn bị từ quan điểm y tế công cộng, và người dân, thành phố, doanh nghiệp và các cộng đồng quan trọng khác của chúng tôi đã được thông báo về các biện pháp an toàn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s