Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về đại dịch coronavirus COVID-19

https://www.rt.com/usa/483096-trump-declares-national-emergency-coronavirus/

Trong buổi họp ngắn ngửi gửi thông điệp toàn quốc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về đại dịch coronavirus COVID-19, mở cửa các quyền hạn cần thiết và tài trợ bổ sung cho ứng phó thảm họa và yêu cầu cơ quan Fema (The Federal Emergency Management Agency = Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp Liên Bang) tham gia vào các nỗ lực nhằm ngăn chặn căn bệnh này.


Để phát huy toàn bộ quyền lực của chính phủ liên bang, ông Trump nói trong từ Vườn hồng Nhà Trắng vào thứ Sáu, tôi đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Trump nói rằng tuyên bố sẽ tháo khoán 50 tỷ đô la tài trợ để giải quyết sự ngăn chặn của căn bệnh.

Trump nói thêm rằng ông đang yêu cầu mọi bệnh viện trong cả nước kích hoạt các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp của họ và ra lệnh cho mọi tiểu bang thành lập các trung tâm hoạt động khẩn cấp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s