House thông qua dự luật lưỡng đảng để cung cấp cứu trợ cho người Mỹ đối phó với đại dịch coronavirus

https://www.washingtontimes.com/news/2020/mar/14/house-passes-bipartisan-bill-provide-relief-americ/

WASHINGTON (AP) – Hạ viện quốc hội Hoa Kỳ chỉ sau trước nửa đêm thứ bảy đã thông qua một gói cấp cứu khẩn để cung cấp cứu trợ cho công dân Mỹ đối phó với đại dịch coronavirus.

Dự luật hiện đang gửi tới Thượng viện vào tuần tới để bỏ phiếu thông qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s