NPH2020_107: Góc nhìn thời sự KBCHN – Tyler Diep toang? Tam Nhân Bang mướn hàng tôm hàng cá.

Tyler Diep TOANG – Tam Nhân Bang BMC mướn mấy mụ hàng tôm hàng cá Trần Quốc Toản bị “bịt miệng” cấm nói.

Góc nhìn thời sự KBCHN ngày 11/3/2020
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s