Hình ảnh ghi được Vũ Khắc Tiệp không cách ly tại nhà như đã khai

https://news.zing.vn/video-bang-chung-vu-khac-tiep-check-in-khap-noi-noi-doi-tu-cach-ly-post1057783.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s