Trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên tại thủ đô Washington.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8089495/Reverend-50s-Washington-DC-resident-test-positive-coronavirus.html

Amtrak đã ngưng các chuyến xe lửa chạy suốt đến New York và thánh lễ nhà thờ ngày Chủ Nhật đã bị hủy bỏ vì linh mục quản nhiệm đã có dấu hi65u lây nhiễm tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Thị trưởng Muriel Bowser đã báo cáo hôm thứ Bả, ca lây nhiễm đầu tiên đã xuất hiện tại District Columbia là một nam nhân tầm 50 ngoài đã có dấu hiệu bị nhiễm COVID-19.

Linh mục Timothy Cole, cha quản nhiệm đã bị nhiễm và có dấu hiệu hồi phục, linh mục phụ tá Crystal Hardin, dã xác nhận.

Thị trưởng cho biết các Thánh lễ Chủ Nhật bị hủy bỏ và kêu gọi mọi người hãy tự quan tâm sức khỏe cho mình và thành viên trong gia đình.

The Rev. Timothy Cole, of Christ Church in Georgetown was the first person in Washington DC to test positive for coronavirus+7

The Rev. Timothy Cole, of Christ Church in Georgetown was the first person in Washington DC to test positive for coronavirusMayor Muriel Bowser announced Saturday that the initial case to come out of the District of Columbia was a man in his 50s but didn't initially identify the man+7

Mayor Muriel Bowser announced Saturday that the initial case to come out of the District of Columbia was a man in his 50s but didn’t initially identify the manFrom Tuesday to May 31, Amtrak will be taking its Acela service off the tracks due to lack of demand+7

From Tuesday to May 31, Amtrak will be taking its Acela service off the tracks due to lack of demand

‘Above all else, we know that whether we meet in person or in spirit, not one of us is alone while we have each other. And, we firmly believe that we are held in God´s embrace through it all. Praying without ceasing for all affected, for all in fear, and for all who are working to find solutions.’   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s