NPH2020_099: Sau khi ăn tiệc và họp báo trên đường về quận Cam livestream tiếp

Chiều thứ Bảy tường trình buổi gây quỹ tử thủ An Lộc thất bại. Vì Tạ Đức Trí điên bảo người San Jose bỏ phiếu NO to Recall. Người quận Cam chỉ có Westminster mới được bầu nhé nghe con. Tẩu hỏa nhập ma rồi.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s