Hà Nội tìm 27 khách thương gia cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19

https://baomoi.com/ha-noi-tim-27-khach-thuong-gia-cung-chuyen-bay-voi-benh-nhan-covid-19/c/34214001.epi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s