VTC14_Tòa nhà 8B Lê Trực và câu chuyện về qui hoạch đô thị

Đây là một vụ việc rắc rối nhất ,trong công tác quản lý trạt tự xây dựng đô thị. Vụ này theo Tôi chỉ có Bác Trọng trực tiếp chỉ đạo mới xong. Thủ Tướng đã 4 năm 4 lần ra chỉ thị xử lý mà đến nay vẫn nằm im bất động. Báo chí rất tốn thời gian và giấy mực. Tòa nhà này cao 69m Lăng Bác cao23m ( Gần Lăng Bác 300m nhà Quốc Hội khoảng 400m) Tòa nhà này làm văn phòng và nhà ở .Rất không tốt cho an ninh an toàn Quốc gia ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s