Câu chuyện đốt bảng tranh cử và "ăn cắp" YES ON RECALL của người Việt "văn minh"?

Câu chuyện xấu sa, bẩn thỉu, hạ cấp đốt bảng tranh cử và bãi nhiệm làm nhục cộng đồng Việt Nam chính thức lên sóng truyền hình đa dạng và network toàn thế giới KNBC-4 LA News. Tam nhân bang phải chịu trách nhiệm về vấn nạn này. Trong video tin có đoạn video cho thấy có người đang làm chuyện hạ tiện của những người luôn mở miệng kêu gọi công bằng, tự do, dân chủ, báo chì tại Việt Nam. Thật xấu hổ và nhục nhã.

KBCHN Breaking News

Nếu muốn hỗ trợ để duy trì tiếng nói sự thật tại hải ngoại các bạn có thể gửi tài chính vào Paypal tại địa chỉ: https://paypal.com/thacmac52


Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s