Việt kiều Mỹ và chuyện chưa kể bên trong phòng điều trị COVID-19 tại Việt Nam

Ông Tạ Hoa Kiên là một Việt kiều Mỹ bị nhiễm viêm phổi Covid-19 do quá cảnh tại sân bay Vũ Hán trước khi về Việt Nam ăn Tết, ông đã được Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ở TP.HCM chữa trị và khỏe mạnh trở lại, 24 giờ sau khi xuất viện, ông Tạ Hoa Kiên đã dành cho NVTDtv một cuộc phỏng vấn đặc biệt để ông có thể kể lại nhiều chi tiết mà chúng ta chưa từng được biết ở bên trong phòng cách ly bệnh nhân nhiễm loại Virus nguy hiểm này..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s