Đề xuất không công khai lý lịch khoa học tất cả thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước

https://thanhnien.vn/giao-duc/de-xuat-khong-cong-khai-ly-lich-khoa-hoc-tat-ca-thanh-vien-hoi-dong-giao-su-nha-nuoc-1184410.html

Quý Hiên

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của các cấp hội đồng giáo sư bản mới nhất yêu cầu công khai lý lịch khoa học của các ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, chứ không phải tất cả thành viên.

Dự kiến chỉ có 28 ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước mới phải công khai lý lịch khoa học chứ không phải tất cả thành viên phải công khai /// Ảnh Huy Huy

Dự kiến chỉ có 28 ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước mới phải công khai lý lịch khoa học chứ không phải tất cả thành viên phải công khaiẢnh Huy HuyTrao đổi với Thanh Niên chiều nay, 18.2, ông Phạm Tuấn Anh, Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT, cho biết Cục này đã hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của các cấp hội đồng giáo sư (gọi tắt là Thông tư sửa đổi) và gửi Vụ Pháp chế của Bộ xem xét, trước khi trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký ban hành.

Nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi phiên bản mới nhất đã tiếp thu ý kiến đóng góp của dư luận xã hội, đặc biệt là của cộng đồng khoa học trong hơn 1 tháng qua. Theo dự thảo được công bố lần đầu (ngày 14.1), Bộ GD-ĐT dự kiến bãi bỏ điểm e khoản 3 Điều 7 của Quy chế mà Bộ này ban hành tại Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT trước đó (ban hành ngày 28.3.2019).

Nghĩa là bãi bỏ yêu cầu công khai trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, cùng với bản tóm tắt lý lịch khoa học của mỗi thành viên.

Một số nhà khoa học ngạc nhiên, bức xúc trước nội dung dự kiến sửa đổi này và cho rằng, đây là một bước thụt lùi, bãi bỏ tính minh bạch và công khai mà Chính phủ đang theo đuổi và thực thi.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp này, Ban soạn thảo dự thảo Thông tư sửa đổi đã khôi phục nội dung điểm e khoản 3 Điều 7, nhưng thay vì yêu cầu công khai tóm tắt lý lịch khoa học của mỗi thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, thì giờ yêu cầu công khai lý lịch khoa học chỉ những người là ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước.Theo ông Phạm Tuấn Anh, thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước gồm 32 người, trong đó có cả 4 lãnh đạo Hội đồng, gồm 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch, đều do Thủ tướng bổ nhiệm. Còn ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước chỉ có 28 người, là do bầu.

Ông Phạm Tuấn Anh giải thích: “28 ủy viên được bầu từ đội ngũ những nhà khoa học vẫn đang hoạt động giảng dạy bình thường, còn 4 lãnh đạo Hội đồng thì phải là cán bộ quản lý”.Ông Tuấn Anh cũng cho biết thêm, hiện dự thảo phiên bản mới nhất đã được gửi Vụ Pháp chế thẩm định, trước khi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành chính thức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s