Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Ngày 9/4, ông Vương Đình Huệ chính thức được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ Phó Thủ tướng Chính phủ.

“Diện mạo” mới của Chính phủ

tiểu sử phó thủ tướng chính phủ vương Đình huệ
Ông Vương Đình Huệ được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng. (Ảnh: TTXVN)

Báo Giao thông giới thiệu tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ:

Họ và tên: Vương Đình Huệ

Ngày sinh: 15/3/1957

Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

9/1979 – 1985: học tại Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.

1985 – 1986: Học viên khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

1986 – 1990: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia; Đơn vị trưởng lưu học sinh; Trưởng Thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislava.

1991 – 1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

10/1992 – 5/1993: Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

6/1993 – 2/1999: Quyền Trưởng khoa, rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

3/1999 – 6/2001: Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

7/2001 – 7/2006: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Bí thư Đảng ủy Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương.

4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

01/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Vương Đình Huệ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII tháng 8/2011 được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

12/2012 đến nay: được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

5/2013: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 9/4/2016: tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Vương Đình Huệ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

One thought on “Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s