Danh-Sách 74 Anh-Hùng Tử-Sĩ Hoàng-Sa

Xin Quý Vị giúp cho tài-liệu để chúng tôi nhật-tu. Chân-thành cảm ơn trước.

Anh-Hùng Tử-Sĩ đã hy sinh Hoàng-Sa trong khi bảo vệ Tổ Quốc, chống trả lại sự xâm lăng của ngoại bang xâm lược, cần thiết phải được vinh danh. Hình ảnh chân dung của họ là những di vật quý hoá muôn đời sau.

Xin chân-thành cảm ơn Ông Vũ Đình Thiện (Email 19-1-2012). Chúng tôi xin sửa chữa tên một vị thuộc HQ-5: anh-hùng tử-sĩ Vũ-Đình-Quang, SQ: 62A700 710.

Xin chân-thành cảm ơn Cháu Lương Nguyễn Trãi (Email 21-8-2012). Chúng tôi xin sửa chữa tên một vị thuộc HQ-10: anh-hùng tử-sĩ Lương Thanh Thú, SQ: 70A/700.494.

Xin chân-thành cảm ơn Cháu Nguyễn Lê Bội Liên. Chúng tôi xin sửa chữa tên một vị thuộc HQ-5: anh-hùng tử-sĩ Nguyễn Phú Hảo.

Xin chân-thành cảm ơn gia đình trung sĩ Phạm Ngọc Đa (thân mẫu còn sống tại Long Xuyên), Chúng tôi xin sửa chữa tên họ một vị thuộc HQ-10: anh-hùng tử-sĩ Phạm Ngọc Đa, SQ: 71A/703.001.

vuhuusan@yahoo.com 

HQ.10 &Tường-Trình  Ủy-Khúc / Tài liệu Họ Tên Số Quân 
1  Sách “LượcSử HQVNCH”    HQ.Th/TáNgụy-VănThà63A/700.824HT
2     121BTL/HmĐHQ.Đ/UýNguyễn-ThànhTrí61A702.714HP
3   Sách “LượcSử HQVNCH”  ThS.1/TPNguyễn-HồngChâu59A700126 QNT
4     121BTL/HmĐTS./GLVươngThương64A700.777 
5     121BTL/HmĐTS./VChPham-NgọcĐa71A703.001 
6     121BTL/HmĐTS./TPVõ-VănNam71A705.697 
7     121BTL/HmĐThS./ĐTTrần-VănThọ71A706.845 
8     121BTL/HmĐTS./QKNguyễn-VănTuấn71A700.206 
9     157BTL/HmĐHQ.Tr/UýVũ-VănBang66A/702.337 
10   157BTL/HmĐHQ.Tr/UýPhạm-VănĐồng67A/701.990 
11   157BTL/HmĐHQ.Tr/UýHuỳnh-DuyThạch63A/702.639CKT
12   157BTL/HmĐHQ.Tr/UýNgô-ChíThành68A/702.453 
13   157BTL/HmĐHQ.Tr/UýVũ-ĐìnhHuân69A/703.058 
14   157BTL/HmĐTHS.1/CKPhan-TânLiêng56A/700.190 
15   157BTL/HmĐTHS.1/ĐKVõ-ThếKiệt61A/700.579 
16   157BTL/HmĐTHS./VCHoàng-Ngọc53A/700.030 
17   157BTL/HmĐTRS.1/VTPhan-TiếnChung66A/701.539 
18   157BTL/HmĐTRS./TPHuỳnh-KimSang70A/702.678 
19   157BTL/HmĐTRS./TXLê-AnhDũng70A/700.820 
20   157BTL/HmĐTRS./ĐKLai-ViếtLuận69A/700.599 
21   157BTL/HmĐTRS./VChNgô-TấnSơn71A/705.471 
22   157BTL/HmĐTRS./GLNgô-VănƠn69A/701.695 
23   157BTL/HmĐTRS./TPNguyễn-ThànhTrong72A/700.861 
24   157BTL/HmĐTRS./TPNguyễn-VinhXuân70A/703.062 
25   157BTL/HmĐTRS./CKPhạm-VănQuý71A/703.502 
26   157BTL/HmĐTRS./CKNguyễn-Tấn66A/701.761 
27   157BTL/HmĐTRS./CKTrần-VănBa65A/700.365 
28   157BTL/HmĐTRS./ĐTNguyễn-QuangXuân70A/703.755 
29   157BTL/HmĐTRS./BTTrần-VănĐảm64A/701.108 
30   157BTL/HmĐHS.1/VChLê-VănTây68A/700.434 
31   157BTL/HmĐHS.1/VChLương-ThanhThú70A/700.494 
32   157BTL/HmĐHS.1/TPNguyễn-QuangMén65A/702.384 
33   157BTL/HmĐHS.1/VChNgôSáu68A/700.546 
34   157BTL/HmĐHS.1/CKĐinh-HoàngMai70A/700.729 
35   157BTL/HmĐHS.1/CKTrần-VănMộng71A/703.890 
36   157BTL/HmĐHS.1/DVTrần-VănĐịnh69A/700.627 
37   157BTL/HmĐHS./VChTrương-HồngĐào71A/704.001 
38   157BTL/HmĐHS./VChHuỳnh-CôngTrứ71A/701.671 
39   157BTL/HmĐHS./GLNguyễn-XuânCường71A/700.550 
40   157BTL/HmĐHS./GLNguyễn-VănHoàng72A/702.678 
41   157BTL/HmĐHS./TPPhan-VănHùng71A/706.091 
42   157BTL/HmĐHS./TPNguyễn-VănThân71A/702.606 
43   157BTL/HmĐHS./TPNguyễn-VănLợi62A/700.162 
44   157BTL/HmĐHS./CKTrần-VănBảy68A/701.244 
45   157BTL/HmĐHS./CKNguyễn-VănĐông71A/703.792 
46   157BTL/HmĐHS./PTTrần-VănThêm61A/701.842 
47   157BTL/HmĐHS./CKPhạm-VănBa71A/702.200 
48   157BTL/HmĐHS./DKNguyễn-NgọcHoà71A/705.756 
49   157BTL/HmĐHS./DKTrần-VănCường72A/701.122 
50   157BTL/HmĐHS./PTNguyễn-VănPhương71A/705.951 
51   157BTL/HmĐHS./PTPhan-VănThép70A/703.166 
52   157BTL/HmĐTT.1/TPNguyễn-VănNghĩa72A/703.928 
53   157BTL/HmĐTT.1/TPNguyễn-VănĐức73A/701.604 
54   157BTL/HmĐTT.1/TPThi-VănSinh72A/703.039 
55   157BTL/HmĐTT.1/TPLý-PhùngQuí71A/704.165 
56   157BTL/HmĐTT.1/VTPhạm-VănThu70A/702.198 
57   157BTL/HmĐTT.1/PTNguyễn-HữuPhương73A/702.542 
58   157BTL/HmĐTT.1/TXPhạm-VănLèo73A/702.651 
59   157BTL/HmĐTT.1/CKDương-VănLợi73A/701.643 
60   157BTL/HmĐTT.1/CKChâu-TuỳTuấn73A/702.206 
61   157BTL/HmĐTT.1/DTĐinh-VănThục71A/704.487 
62   157BTL/HmĐTT /VChNguyễn-VănLai71A/703.668 
     
HQ. 4     
Sách “TàiLiệu HảiChiến HSa”HQ Th/UýNguyễn-Phúc Tr. Khẩu 20
Sách “TàiLiệu HảiChiến HSa”HS1/VCBùi-QuốcDanh Xạ Thủ
Sách “TàiLiệu HảiChiến HSa”Biệt-HảiNguyễn-VănVượngXung-phongTiếp Đạn
     
 HQ.5      
   Sách “LượcSử HQVNCH”HQ Tr/UýNguyễn-VănĐồng Tr. Khẩu 127 
   Sách “LượcSử HQVNCH”ThSI/ĐTNguyễn-PhúHảo  
   Sách “LượcSử HQVNCH”TS1TPVũ-ĐìnhQuang62A700 710  
     
HQ.16     
    Sách “LượcSử HQVNCH”TSI/ĐK Trần VănXuân68A/701.074 
    Sách “LượcSử HQVNCH”HS/QKNguyễn-VănDuyên  
     
Người-Nhái     
    Sách “LượcSử HQVNCH”Tr/Uý NNLê-VănĐơn Tr. Toán
    Sách “LượcSử HQVNCH”TS/NNĐinh-KhắcTừ  
    Sách “LượcSử HQVNCH”HS/NNĐỗ-VănLong  
    Sách “LượcSử HQVNCH”NNNguyễn-VănTiến  

Phụ-Chú:

– Tử sĩ của HQ-4, HQ-5, HQ-16 và Người Nhái được các Đơn Vị Trưởng liên hệ đang sinh sống tại Hoa Kỳ xác nhận.  

– Tử sĩ của HQ-10 là 7 SQ + 23 HSQ + 32 ĐV = 62 người (Hải-Sử Tuyển-Tập, HQVN. 2004, trang 310).

– Cùng với danh tính của vị Hạm-Trưởng Nguỵ Văn Thà và Quản Nội Trưởng Nguyễn Hồng Châu, số 60 Tử-Sĩ của HQ-10 được xác nhận với đầy đủ: Cấp bậc, Họ Tên, Quân Số; bởi 2 bản:

(1)- Tường-Trình Ủy-Khúc # 121/BTL/HmĐ/NV/TTUK/K ngày 16-2-1974: (6 người) &

(2)- Tường-Trình Ủy-Khúc # 157/BTL/HmĐ/NV/TTUK/K ngày 02-3-1974 (54 người), do Hải-Quân Đại-Tá Nguyễn-Xuân-Sơn, Tư-Lệnh Hạm-Đội, ký tên & đóng dấu.

– Sách “Lược Sử Hải Quân VNCH”, Tác-giả Vũ Hữu San, 2009, tái bản 2012.

 # 121/BTL/HmĐ/NV/TTUK/K ngày 16-2-1974 &

– Sách “Lược Sử Hải Quân VNCH”, Tác-giả Vũ Hữu San, 2009, tái bản 2012.

– Cố HQ Chuẩn-Uý Vũ-Văn-Ấn, Sĩ-Quan Nhân-Viên Hạm-Đội, trước khi qua đời, có nhắn lại là:

(1) Ông đã viết các bản Tường-Trình Ủy-Khúc khác nữa cho HQ-4, HQ-5, HQ-16

(2) Có một Đoàn-Viên trong Danh-Sách Tường-Trình Ủy-Khúc # 157 về trình-diện Hạm-Đội sau ngày 02-3-1974. Rất tiếc, Ông không còn nhớ ra danh-tính Đoàn-Viên này sau 30-4-1975,

vì kinh qua nhiều ngày trốn-tránh, tù tội, vất vả, gian-truân, vượt biên, xin tị-nạn, làm lại cuộc đời mới tại Canada, rồi bệnh-hoạn…

  http://biendong.freetzi.com/HinhAnhHaiChien/TTUK121.jpg   http://biendong.freetzi.com/HinhAnhHaiChien/TTUK001.jpg   http://biendong.freetzi.com/HinhAnhHaiChien/TTUK002.jpg   http://biendong.freetzi.com/HinhAnhHaiChien/TTUK003.jpg     http://biendong.freetzi.com/HinhAnhHaiChien/TuSiHoangSa-30Nguoi.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s