Cùng đường, VOICE nói dối sống sượng — Võ Văn Dũng không hề lưu lạc bên Thái Lan.

ết luận: Dũng Loa không hề trốn trại và đã hồi hương năm 1996. Ở Việt Nam Dũng Loa không gặp khó khăn gì cả, có chứng minh nhân dân, mở doanh nghiệp phát đạt và trở thành đại gia. Dũng Loa thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Thái Lan một cách hợp pháp bằng hộ chiếu Việt Nam. VOICE đã đưa Dũng Loa định cư lậu vào Canada, giả dạng làm cựu thuyền nhân lưu lạc ở Thái Lan. Trịnh Hội và Nam Lộc tránh mặt, tránh tiếng, đẩy Ông Toàn làm phát ngôn nhân để tung tin thất thiệt, giúp VOICE tiếp tục đánh lận dư luận.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s