Dân cử Westminster không được ứng cử trong cuộc bầu cử bãi nhiệm

Đỗ Dzũng
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/dan-cu-westminster-khong-duoc-ung-cu-trong-cuoc-bau-cu-bai-nhiem/

Tòa thị chính Westminster. (Hình minh họa: Đỗ Dzũng/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – “Các dân cử có tên trong kỳ bầu cử bãi nhiệm sắp tới, nếu có, sẽ không được ra ứng cử cho các chức vụ khác trong cùng cuộc bầu cử này.”

Đó là trả lời của bà Christine Cordon, thư ký thành phố Westminster và là người phụ trách giải thích thủ tục bầu cử, khi được nhật báo Người Việt hỏi hôm Thứ Hai, 25 Tháng Mười Một.

Tình hình bãi nhiệm

Hiện nay, ở Westminster có hai cuộc vận động bãi nhiệm tất cả năm vị dân cử, bao gồm một thị trưởng, một phó thị trưởng, và ba nghị viên.

Nhóm Westminster United muốn bãi nhiệm Thị Trưởng Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí.

Ngoài ra, hai nghị viên Tài Đỗ và Sergio Contreras cũng bị một nhóm khác đòi bãi nhiệm.

Tính tới ngày 11 Tháng Mười Một, Westminster United thu được 11,211 chữ ký so với 8,736 chữ ký theo đòi hỏi của luật.

Số chữ ký này sau đó được bà Cordon xác nhận và giao cho Cơ Quan Bầu Cử Orange County (ROV) để kiểm chứng.

ROV có 30 “business day” để kiểm tra tính xác thực của các chữ ký.

Sau khi có đủ 8,736 chữ ký, ROV sẽ báo cho thành phố Westminster biết.

Kế đến, trong vòng 14 ngày, Hội Đồng Thành Phố phải bỏ phiếu chọn ngày cho cuộc bầu cử bãi nhiệm, có thể là Tháng Ba, Tháng Tư, hoặc Tháng Năm.

Riêng nhóm đòi bãi nhiệm hai nghị viên kia, tính cho tới nay, vẫn chưa gom đủ 8,736 chữ ký để có thể thực hiện cuộc bãi nhiệm.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 12 Tháng Mười Một, bà Camilla Overbeek, thư ký và là thành viên của Westminster United, cho biết thủ tục bầu như sau: “Trong lá phiếu bầu, cử tri có hai lựa chọn, một là đồng ý bãi nhiệm dân cử nào đó, kế đến là chọn ứng cử viên thay thế vị này. Có nghĩa là có hai cuộc bỏ phiếu trong một lá phiếu.”

Như vậy, nếu Westminster United thành công trong việc tổ chức cuộc bầu cử bãi nhiệm, ông Trí Tạ, bà Kimberly Hồ, và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí không được ứng cử, không những cho chức vụ họ bị bãi nhiệm mà cả các chức vụ khác đang bị bãi nhiệm.

Nói rõ hơn, theo bà Cordon:

-Ông Trí không được ứng cử chức thị trưởng của mình và cả chức nghị viên của bà Kimberly và ông Charlie bị bãi nhiệm.

-Bà Kimberly không được ứng cử chức nghị viên của mình và cả chức thị trưởng của ông Trí và chức nghị viên của ông Charlie bị bãi nhiệm.

-Ông Charlie không được ứng cử chức nghị viên của mình và cả chức thị trưởng của ông Trí và chức nghị viên của bà Kimberly bị bãi nhiệm.

Bầu cử tương lai

Câu hỏi lớn được đặt ra là liệu những người bị bãi nhiệm, nếu có, có được ra ứng cử trong tương lai hay không?

Có, nhưng còn tùy…, theo bà Cordon.

Ông Trí Tạ đắc cử chức nghị viên lần đầu năm 2006 và tái đắc cử năm 2010. Năm 2012, ông trở thành thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại Mỹ do cử tri trực tiếp bầu lên, với nhiệm kỳ 2 năm. Năm 2014 và năm 2016 ông tiếp tục tái đắc cử.

Năm 2018, ông tái đắc cử chức này với nhiệm kỳ 4 năm.

Như vậy, nếu ông bị bãi nhiệm, người thay thế ông sẽ làm thị trưởng cho đến hết năm 2022. Lúc đó, ông Trí mới được ứng cử chức thị trưởng trở lại, nếu ông muốn.

Ngoài ông Trí, bất cứ ai là công dân Mỹ, cư dân Westminster, có ghi danh đi bầu, và hội đủ một số điều kiện khác của thành phố, đều có quyền ứng cử chức thị trưởng.

Mặt khác, nghị viên Westminster cũng có nhiệm kỳ 4 năm.

Bà Kimberly Hồ đắc cử lần đầu năm 2016 và trở thành nữ nghị viên gốc Việt đầu tiên ở Westminster.

Như vậy, bà sẽ mãn nhiệm kỳ vào cuối năm 2020, nhưng nếu bà bị bãi nhiệm lần này, phải đến cuối năm bà mới được ứng cử chức vụ này lại, nếu bà muốn.

Và ngoài bà Kimberly, bất cứ ai, ngay cả ông Trí Tạ (nếu bị bãi nhiệm chức thị trưởng), hoặc ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí (nếu bị bãi nhiệm chức nghị viên), là công dân Mỹ, cư dân Westminster, có ghi danh đi bầu, và hội đủ một số điều kiện khác của thành phố, đều có quyền ứng cử chức nghị viên này.

Ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đắc cử lần đầu năm 2018, sau hai lần tranh cử không thành công vào năm 2012 và năm 2014.

Như vậy, ông sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối năm 2022.

Nếu bị bãi nhiệm lần này, ông Charlie phải đợi đến cuối năm 2022 mới có thể ứng cử lại, nếu ông muốn. Ngoài ra, ông, cũng như những người khác, vẫn có thể ứng cử các chức vụ khác nào cuối năm 2020.

Tuy nhiên, theo bà Cordon, đến cuối năm 2020, tình hình có thể khác đối với ba người này, vì lúc đó thành phố Westminster có thể chia ra làm bốn địa hạt bầu cử, chọn ra bốn nghị viên.

Theo bà thư ký thành phố, “chỉ có người cư ngụ trong địa hạt mới được ứng cử nghị viên địa hạt đó.”

“Ngoại trừ chức thị trưởng do cử tri toàn thành phố bầu, các chức nghị viên là do cử tri trong địa hạt bầu. Vì thế, lúc đó, tùy ông Trí, bà Kimberly, và ông Charlie cư ngụ ở địa hạt nào, thì họ mới ứng cử nghị viên được,” bà Christine Cordon nói.

Về chi phí cuộc bầu cử bãi nhiệm, mà thành phố phải trả từ tiền đóng thuế của người dân, bà Cordon cho biết: “Chi phí in ấn phiếu bầu và tổ chức tốn khoảng $350,000. Ngoài ra, còn các chi phí khác như quảng bá, dịch thuật, in ấn tài liệu… tốn khoảng $150,000. Vị chi, cuộc bầu cử bãi nhiệm, nếu có xảy ra, sẽ tốn kém khoảng $500,000.”

Theo trang nhà westminster-united.com của nhóm Westminster United, có 28 lý do để bãi nhiệm ba vị dân cử Trí Tạ, Kimberly Hồ, và Charlie Nguyễn Mạnh Chí, bao gồm tình trạng vô gia cư gia tăng, quản trị kém có thể làm cho thành phố phá sản, tình trạng gia đình trị, chuẩn thuận dự án có lợi cho dân cử, đòi chụp mũ người khác ý kiến là Cộng Sản, ngăn cản đồng viện đại diện người dân, giảm số lượng nhân viên công lực, thiên vị tội phạm ấu dâm để trả thù chính trị,…

 (Ðỗ Dzũng)

—-
Liên lạc tác giả: dodzung@nguoi-viet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s