Xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước "tiến bộ"nhanh

TBKTSG

(TBKTSG) – Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15-11-2019 Việt Nam đã xuất khẩu được 229,817 tỉ đô la Mỹ, tăng trên 17 tỉ đô la so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm gần 68,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và giảm khá mạnh so với tỷ lệ 70,78% của cùng kỳ năm trước.

Điều này cũng đồng nghĩa với thành tựu tăng trưởng xuất khẩu rất “ấn tượng” của doanh nghiệp trong nước.

Đây là “thành tựu” mà Chính phủ cần phải mổ xẻ để tránh hiện tượng gian lận xuất xứ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s