Nb Hà Văn Sơn lên án ô Nguyễn Đạc Thành chuyện Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa

THS2018: Cái cộng đồng người Việt hải ngoại suốt ngày tranh đấu chống CSVN và dân chúng cùng đất nước. Cầu nguyện Trung Quốc đập Việt Nam cho bõ ghét để thỏa mãn lòng thù hận thua trận. Nhưng chưa bao giờ dám lên án những bọn lưu manh buôn hận thù bán hàng giả. như Nguyễn Đạc Thành, Vũ Nhân, Vũ Văn Lộc, Trịnh Hội, 3/ Nam Lộc, Nguyễn Đình Thắng, Việt Tân, Nguyễn Hữu Chánh, Đào Minh Quân, tờ Việt Báo, Viễn Đông, Calitoday nói chung những công cụ truyền thông cho “phe hữu” để bao che tội ác lẫn cho nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s