Diễn biến vụ kiện Holly Ngô vs Nguyễn Đình Thắng – P2

Để rộng lượng dư luận, chúng tôi xin ghi lại những trả lời của Nguyễn đình Thắng trong “transcript” của tòa từ ngày July 2, 2019 đến July 10, 2019 vừa qua

Ngày 13/3/2014, Nguyễn Đình Thắng viết email chào mừng Holly Ngo và anh Nguyễn Phúc Bảo Quốc gia nhập ACF và ông Thắng đã định nghĩa ACF là “Asian Century Foundation “.

image.png

Ông Thắng khuyến khích các “hào kiệt” thành viên của ACF đóng góp $10000 cho năm 2013 và $5000 cho năm 2014 cho kế hoạch International Initiative, , check viết trả cho BPSOS. Thế mà trong phiên toà tháng 7, 2019 vừa qua, ông Thắng nói rằng  ACF chỉ là một nhóm mạnh thường quân và không phải thuộc về BPSOS :“ ACF group which is a loose network of major donors, that’s not part of BPSOS “ (July 2 transcript, trang 68) .

image.png
image.png

JULY 8 , 2019 TRANSCRIPT PAGE 187 :

Sau đó, ngày July 8, 2019 ông Dan Trần lại nói rằng tiền đóng góp cho ACF được chuyển đến BPSOS, ACF gây quỹ dưới cái dù của BPSOS. BPSOS là tổ chức hợp pháp để ACF thu tiền từ người đóng góp. Dan Tran không vào được sổ sách kế toán của BPSOS (July 8 transcript, trang 187)

image.png
image.png

Ngày 3 tháng 11, 2016 , luật sư của ông Thắng từ chối trả tiền $22000 lại cho tôi nhưng lần này, họ lại đổi tên ACF thành “The Assembly of Champions for Freedom”  !

image.png

Và ngày 13 tháng 12, 2016, Dan Trần sáng lập một non-profit organization ở Dallas tên ACF FOUNDATION  (aka: All Charitable Funds Foundation).

image.png

JULY  8 , 2019 TRANSCRIPT, PAGE 95

Ngày 19 tháng 9, 2014, sau khi Ts Trương Bổn Tài (trưởng ban của ban chính sách của ACF) viết email cho các thành viên của ACF, nói rõ về việc khó gây quỹ ở San José cho ACF, và những khó khăn trong việc viết một BYLAWS cho ACF, Nguyễn Đình Thắng sai Trần Trang Khanh viết email đuổi Ts Trương Bổn Tài ra khỏi ACF  và không hoàn tiền lại $3000 Ts Tài đã đóng góp viện lý do những viễn kiến của Ts Tài đa phần khác xa với những anh chị em trong Ban Chính Sách. Tuy nhiên trong phiên toà tháng 7, 2019 vừa qua, ông Thắng nói rằng, lý do đuổi Ts Tài ra khỏi ACF là vì Ts Tài vẫn tiếp tục nói chuyện nội bộ với Holly sau khi Holly đã từ chức. Bà Trần Trang Khanh nói rằng các anh chị em còn lại sẽ tiếp tục hoàn thành bản nội quy BYLAWS, nhưng chúng tôi không bao giờ thấy BYLAWS này.

image.png
image.png

Xin mời xem thư của Ts Tài ngày Oct 2, 2014 và của bà Trần Trang Khanh sau đây.

Thưa quí Anh Chị:

Tôi là Trương Bổn Tài, thành viên của Ban Chính Sách (BCS) trong nhóm ACF mà anh chị em chúng ta hằng ôm ấp hoài bảo tranh đấu cho đại cuộc dân chủ hoá ViệtNam.Tôi xin gửi bản báo cáo tình hình của Ban Chính Sách đến quí bạn – những người đã góp công sức và góp của (đã đóng tiền) – cho các sinh hoạt trong hai năm 2013 và 2014 của ACF do anh Nguyễn Đình Thắng mời gọi và tổ chức.

Mục đích của bản báo cáo này là để thông báo hiện trạng sinh hoạt của BCS với những nhận định và đề nghị xây dựng cho tổ chức ACF ngày càng vững mạnh hơn để có đủ khả năng hiện thực (competency) cho tương xứng với viễn kiến (vision) của mình. Mục tiêu của BCS là đề ra cho được một bản nội qui (by-laws) hữu hiệu mang tính đa nguyên và dân chủ hầu có thể giúp ích cho mọi thành viên hoạt động dễ dàng hơn. BCS gồm có 5 vị: chị Trang Khanh, chị Tuyết Đinh, anh Hiếu Trần, anh Phạm Hữu Quang và tôi.

Tuy có đến 49 vị có tên trong danh sách thành viên ACF, nhưng chỉ có 6 vị trong năm 2014 và 15 vị trong năm 2014 đóng tiền, theo tài liệu mà tôi có được, do anh Dan Tran và chị Trang Khanh gửi đến. Xin quí bạn xem trong hồ sơ đính kèm. Do đó, tôi chỉ gửi bản báo cáo này đến cho 23 vị trong vòng nội bộ (có đóng tiền, có sinh hoạt) như một tư liệu để trao đổi một cách tín cẩn (confidentially).

Tôi được mời vào sinh hoạt cho BCS ngày 14April2014. Chúng tôi đã hăng say với công việc qua các buổi hội họp viễn liên rất phấn khởi. Tôi đã soạn ra khung thảo luận (overview framework, 2May2014, xem hồ sơ đính kèm) cho nội dung của bản nội qui để từ đó mọi người dùng làm mốc bàn thảo. Sau 1/5 của nội dung về đề mục thành viên (membership) được đúc kết của BCS, chị Trang Khanh đã gửi thành quả này đến anh Thắng để xin ý kiến. (Chị TK là COO cho anh NĐT là CEO của BPSOS). Anh Thắng đề nghị thêm vào những sơ đồ của các công tác sinh hoạt và chị TK đã để vào một cách tự nhiên mà chưa có sự bàn thảo để có sự đồng thuận của BCS. (Xem revised draft đính kèm của chị TK, 22August2014).

Trong khi đó, tôi nhận thấy các công tác sinh hoạt của anh Thắng hoạch định chưa được phù hợp và thích đáng với bản nội qui lắm, vì còn nhiều điểm liên hệ đến Ban Ngân Sách (thu và chi) và Ban Nhân Sự cần phải bàn luận rộng rải thêm, nên tôi đã viết bức Thư 1 để phân tích tình hình gây quỹ rất khó khăn trong vùng California năm nay, (xem hồ sơ Thư 1 gửi BCS, 16September2014).

Phản ứng của chị Trang Khanh vào ngày 19September2014 là:

Thưa anh Tài,


Xin cám ơn anh đã thẳng thắn trả lời email và nêu lên những quan điểm của anh về BPSOS và ACF.
Theo email giải thích của anh liên quan đến email của chị Huệ bên dưới, anh đã công nhận rằng những gì chị Huệ nói là đúng sự thật và chính xác là anh Tài, chị Kiều Liên và chị Lan đã quyết định là không hoạt động gì cho ACF nữa (gây quỹ hay đóng tiền).
ACE trong BCS đã tham khảo về vấn đề này và nhận xét rằng vì anh đã quyết định không hoạt động cho ACF thì anh không thể nằm trong BCS.

Vả lại những viễn kiến của anh đa phần khác xa với những ACE trong BCS. Thật sự những viễn kiến đó không phù hợp với cách hoạt động mà ACF đang làm. Vì không muốn mất thời gian của nhau, ACE còn lại sẽ tiếp tục hoàn thành bản nội quy.

ACE rất trân quý sự đóng góp nhiệt tình của anh trong mấy tháng qua. Chúng ta đã có những ngày tháng làm việc rất vui vẽ và thẳng thắn.

Mong rằng chúng ta tuy không còn sinh hoạt chung trong một hội đoàn nhưng vẫn sẽ tiếp tục gặp nhau trên con đường phục vụ đồng bào và quê hương.
Cám ơn anh rất nhiều!!!
BCS

TrangKhanh (TK) Tran
Chief Operating Officer
BPSOS, Inc.
6066 Leesburg Pike, Suite 100
Falls Church, VA 22041
Phone: (703) 538-2190
Fax: (703) 538-2191
www.bpsos.org

Tôi hơi ngỡ ngàng về quyết định của chị TK cho rằng tôi không thể nằm trong BCS vì viễn kiến của tôi khác với ACF. Sao vội vàng quá vậy! BCS đang thảo luận thuận lợi để cho ra đời một bản nội qui có giá trị để làm nền xây dựng cho ACF trong tương lai. Không đóng thêm tiền hay chưa đủ khả năng để gây quỹ tại địa phương San José, CA như trong Thư 1 không có nghĩa là chúng ta đầu hàng với thời cuộc. Cần nghĩ sâu và rộng hơn! Phải điều chỉnh lại phong thái sinh hoạt chính sự của chúng ta

Trong khi chờ đợi để tiếp tục viết tiếp các phần về lãnh đạo (leadership) và quản lý điều hợp (management) trong Thư 2 như đã đồng thuận về khung sườn hội thảo của BCS để đóng góp cho ACF được vững mạnh thêm, thì tôi nhận được một quyết định rất tiêu cực như bên trên!

Do đó, tôi gửi bản báo cáo (Thư 2) về tình trạng BCS của ACF cho 23 vị trong nội bộ để biết rõ diễn trình phát triển của BCS nói riêng và ACF nói chung với tinh thần xây dựng và hy vọng. Xin quí anh chị hồi âm cho biết quan điểm và cảm tưởng của mình để chúng ta đồng tiến trong mô hình dân chủ và dân tộc hầu chuyển hoá vc và tc.

Thân kính,
Trương Bổn Tài
(408) 394-0006

JULY 8, 2019 TRANSCRIPT PAGE 93 , 94

P 94 : Nguyễn đình Thắng nói ông ta không có ý định mở 1 công ty non-profit mới cho ACF “We didn’t talk about setting up a new entity”

Nguyễn Đình Thắng nói BYLAWS chỉ là luật lệ trong nội bộ như họp bao nhiêu lần, ai viết biên bản, ai nhận biên bản :”Bylaws is internal document for internal operations. How often should we meet ? Who would take the minutes ? Who should receive the meeting minutes ? “

Thư của Dr. Trương bổn Tài ngày Oct 2, 2014 sẽ chứng minh ngược lại dưới đây.

Mục đích của bản báo cáo này là để thông báo hiện trạng sinh hoạt của BCS với những nhận định và đề nghị xây dựng cho tổ chức ACF ngày càng vững mạnh hơn để có đủ khả năng hiện thực (competency) cho tương xứng với viễn kiến (vision) của mình. Mục tiêu của BCS là đề ra cho được một bản nội qui (by-laws) hữu hiệu mang tính đa nguyên và dân chủ hầu có thể giúp ích cho mọi thành viên hoạt động dễ dàng hơn. BCS gồm có 5 vị: chị Trang Khanh, chị Tuyết Đinh, anh Hiếu Trần, anh Phạm Hữu Quang và tôi.

Tôi được mời vào sinh hoạt cho BCS ngày 14April2014. Chúng tôi đã hăng say với công việc qua các buổi hội họp viễn liên rất phấn khởi. Tôi đã soạn ra khung thảo luận (overview framework, 2May2014, xem hồ sơ đính kèm) cho nội dung của bản nội qui để từ đó mọi người dùng làm mốc bàn thảo. Sau 1/5 của nội dung về đề mục thành viên (membership) được đúc kết của BCS, chị Trang Khanh đã gửi thành quả này đến anh Thắng để xin ý kiến. (Chị TK là COO cho anh NĐT là CEO của BPSOS). Anh Thắng đề nghị thêm vào những sơ đồ của các công tác sinh hoạt và chị TK đã để vào một cách tự nhiên mà chưa có sự bàn thảo để có sự đồng thuận của BCS. (Xem revised draft đính kèm của chị TK, 22August2014).

Trong khi đó, tôi nhận thấy các công tác sinh hoạt của anh Thắng hoạch định chưa được phù hợp và thích đáng với bản nội qui lắm, vì còn nhiều điểm liên hệ đến Ban Ngân Sách (thu và chi) và Ban Nhân Sự cần phải bàn luận rộng rải thêm, nên tôi đã viết bức Thư 1 để phân tích tình hình gây quỹ rất khó khăn trong vùng California năm nay, (xem hồ sơ Thư 1 gửi BCS, 16September2014).

image.png
image.png
image.png
image.png

JULY 2, 2019 transcript , page 23 :

Nguyễn Đình Thắng nói rằng bảng báo cáo Profit and Loss năm 2013 rất là chi tiết :”Profit and Loss statement which quite detailed in budget line items”

Xin hãy xem qua bảng báo cáo Profit and Loss năm 2013 dưới đây của BPSOS, chỉ có 18 lines và không có chi tiết gì cả.

image.png

Bảng báo cáo này không có chi tiết và giải thích “EXPENSE JUSTIFICATION “ họ xài tiền của chúng tôi đóng góp như thế nào.

Trong năm 2013 chúng tôi có đóng góp $6000 cho chương trình tị nạn RCS và CAMSA, gửi trực tiếp đến văn phòng của BPSOS và không phải qua các buổi gây quỹ ở địa phương hay chương trình ACF.

Trong bảng báo cáo Profit and Loss năm 2013 này, chúng tôi nghĩ rằng BPSOS còn thiếu 1 cột báo cáo chi xài từ những đóng góp lẻ tẻ gửi trực tiếp đến văn phòng của BPSOS , không phải GENERAL FUND và không phải qua các buổi gây quỹ ở địa phương hay chương trình ACF.

Trong báo cáo tài chánh nội bộ mà nhân viên ông Thắng là Trần Trang Khanh , Chief Operating Officer của BPSOS, đưa ra khi tổng kết số tiền đóng góp của đồng hương VN qua các cuộc gây quỹ trong năm 2013

– Orange County, CA March 9, 2013 $10,545.00

– Oklahoma, OK March 17, 2013 $23,346.00

– Falls Church, VA April 8, 2013 $ 7,610.00

– Tacoma, WA May 25, 2013 $10,306.00

– Raleigh, NC June 15, 2013 $16,830.00

– Atlanta, GA June 20, 2013 $ 9,250.00

– Arlington, TX September 28, 2013 $21,112.23

– Garland, TX November 10, 2013 $2,543.87

– Houston, TX November 16, 2013 $13,936.80

– Phoenix, AZ December 14, 2013 $ 3,350.00

–                        TOTAL $118,829.90

  Financial Report  
Jan 2013 – Dec 2013  
   
 CAMSA/RCSACF
Revenues  
Temp. Restricted Contribution 2013$118,829.90$110,700.00
   
Total Revenues  
   
Expenses  
Personnel           2,770.84        15,995.76
Fringe Benefits           1,265.38             758.30
Contracted Services          58,583.64        32,685.91
Supplies & Materials           5,660.11          4,268.25
Training/Meeting              324.17             251.24
Travel          20,330.62          7,451.54
Advertising & Promotion              700.00                    –  
Office Rent & Utilities           4,060.65          3,491.14
Postage & Shipping                61.11               62.22
Membership & Subcription                74.95             217.87
Communication           1,590.83             288.94
Donation Expenses              300.00             600.00
Fundraising Expenses           2,916.00             150.88
Financial Charges                93.85               33.34
Management & Support          11,221.85          6,591.39
Direct Assistance          14,550.41                    –  
                      –   
Total Expenses        124,504.41        72,846.78
   
Balance($5,674.51)$37,853.22

JULY  2 , 2019 TRANSCRIPT, PAGE 25

Bảng báo cáo Profit and Loss 2013 không có chi tiết họ chi xài tiền của Holly đóng góp như thế nào

image.png

JULY  2 , 2019 TRANSCRIPT, PAGE 25 :

Nguyễn Đình Thắng nói rằng BPSOS có “billing codes” cho mỗi check đóng góp, cho mỗi chương trình của BPSOS đưa ra.

Nhưng tại sao tôi thấy có check đóng góp cho BPSOS/ACF, nhưng tax receipt thì lại ghi chương trình CSD/GF general fund ?

Nguyen, Dinh Thang says:” We do have billing codes. Every single dollar coming through the organization has to be designated to certain program.”

image.png
image.png
image.png

JULY 2, 2019 TRANSCRIPT , PAGE  59  AND   60 :

Nguyễn Đình Thắng nói rằng ngay chính ông ta cũng không có quyền biết tên người được thụ hưởng từ các program của BPSOS vì luật HIPAA quyển riêng tư. Chỉ có người phụ trách chương trình, CFO, CPA hay cơ quan tài trợ cấp ngân khoản biết mà thôi.

Holly đóng góp $22000 cho chương trình tị nạn, nạn nhân buôn người và ACF. Holly cũng giống như 1 cơ quan tài trợ cấp ngân khoản, nhưng Holly không có quyền được hỏi gì hết.

image.png
image.png

JULY 2, 2019 TRANSCRIPT, PAGE 64 :

Nguyễn Đình Thắng nói Holly không có quyền được biết tiền đã giúp cho nạn nhân nào :”She has no right to know exactly which dollar goes to which victim”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s