Rất nhiều văn hóa Việt Nam bị biến chất và lai căng

Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, nguyên chủ tịch hội Đền Hùng Bolsa đã hát sinh nhật trong ngày 10 tháng 3 âm lịch (Giỗ Tổ).

Ngày 2/11/2019 nhóm thờ thần Ngô Đình Diệm cũng dâng bánh lễ “sinh nhật” để tưởng niệm:

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s