NPH2019_621: Sự thật về phóng viên Tường Vy và hóa đơn 40 ngàn USD có thật hay không?

Nhằm hạ uy tín của NVTĐTV, nhóm Công Lý cho nạn nhân Formosa chơi trò vô công lý thì đòi Công lý cho ai. Không có kiện Formosa thì trả lại tiền dùm chúng tôi.
Formosa chiếc mặt nạ rơi xuống Nam Lộc ai là “truyền thông thổ tả”?
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s