Nghị Quyết Lên Án Các Thành Phần Thân Cộng Để Thi Hành Mục Tiêu Của Nghị Quyết 36 Là Sự Tự Vệ Cần Thiết Của Cộng Đồng Việt Nam

Lan Quoc Nguyen

10 tháng 9 · 

Nghị Quyết Lên Án Các Thành Phần Thân Cộng Để Thi Hành Mục Tiêu Của Nghị Quyết 36 Là Sự Tự Vệ Cần Thiết Của Cộng Đồng Việt Nam

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

Nghị Quyết lên án sự lộ diện của những thành phần thân cộng là một sự lên tiếng cần thiết của Hội Đồng Thành Phố Westminster để cảnh giác các cư dân về thực chất và hiểm họa của những thành phần này cũng như vạch trần những âm mưu của nhóm này trong việc tích cực gây rối loạn trong khu vực Little Saigon để thực thi mục tiêu của Nghị Quyết 36 do Đảng Cộng Sản Việt Nam đề ra. Nghị Quyết không nhằm mục đích hỗ trợ hay chống đối các cuộc vận động bãi nhiệm đang xảy ra trong khu vực Little Saigon như nhóm người chống đối Nghị Quyết đã mạnh mẽ lên tiếng. Cho dầu có bất đồng quan điểm chính trị đang xảy ra trong thành phố, cộng đồng người Việt cần nhận định đâu là kẻ thù chung cần phải ngăn chặn để cộng đồng không bị lún xâu thêm về các cạm bẫy chia rẽ và hỗn loạn trong thành phố Westminster cũng như trong khu vực Little Saigon. Hãy lắng nghe những lập luận chống đối Nghị Quyết này để hiểu rõ đâu là cừu đâu là sói trong các xáo trộn trong cộng đồng như hiện nay.

Nghị Quyết đã nêu đích danh những thành phần mà cộng đồng đã nhận diện rõ là dấu chỉ của những thành phần có liên hệ nhiều với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và đang tích cực tiếp tay gây rối loạn và chia rẽ trong cộng đồng. Có quan hệ với CSVN không hẳn là vấn đề, nhưng dùng những quan hệ này để tích cực thao túng hay gây rối loạn trong cộng đồng là những hành động không thể nào chấp nhận được, đặc biệt là trong giới hạn của pháp lý và quyền tự do căn bản tại Hoa Kỳ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt có quyền lên tiếng phản đối để tự vệ và đòi hỏi quyền được yên ổn và bình an trong sinh hoạt cuộc sống của mình. Sự lên tiếng qua việc thông qua Nghị Quyết này của Hội Đồng Thành Phố Westminster là một hành động cần thiết trong vai trò đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của cư dân trong thành phố, trong đó có đến 45% là cư dân gốc Việt.

Văn bản chính thức của Nghị Quyết có liệt kê rõ những đối tượng với những đặc điểm như 1) tiếp đón hay chấp chứa các viên chức cao cấp cộng sản Việt Nam hay đại diện của họ tại tư gia; 2) mang trên người hay trưng bày lá cờ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên các chương trình TV hay mạng xã hội, 3) đi Việt Nam và gặp các viên chức cộng sản cao cấp theo lời mời của nhà cầm quyền Hà Nội, 4) tham dự phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông do chính quyền kiểm soát để khen ngợi chính quyền cộng sản hiện nay; 5) được ban trao giải thưởng hay tuyên dương từ nhà cầm quyền Hà Nội để vinh danh các công trạng “phục vụ cộng đồng” của họ; 6) truyền tải những trang nhà và các hình thức mạng xã hội để chỉ trích và tấn công các vị lãnh đạo trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt và một số dân cử, và 7) loan truyền những tin tức sai lạc hay nửa sự thật trên lưới điện toán qua các mạng xã hội hay trên các chương trình TV về các vị lãnh đạo và sinh hoạt để gây rối loạn và bất an trong cộng đồng.
Đây là đặc điểm chung của những thành phần thân cộng và công khai hoạt động có lợi cho CSVN và để thi hành các mục tiêu của Nghị Quyết 36 của Đảng CSVN. Mặc dầu Nghị Quyết của TP Westminster không có những biện pháp chế tài theo luật pháp Hoa Kỳ, ngôn ngữ chính thức có mục đích cảnh giác các cư dân về hoạt động của các thành phần thân cộng này để vạch trần âm mưu của CSVN và giảm thiểu khả năng hoạt động và gây phá hoại của họ.

Các thành phần đối tượng này sẽ tiếp tay với các phần tử khác trong cộng đồng mạnh mẽ lên tiếng chống đối nghị quyết này và cho rằng nghị quyết này có mục đích chính trị để chống lại cuộc vận động bãi nhiệm hiện nay tại TP Westminster. Lập luận đó hoàn toàn vô căn cứ vì cho dầu có hay không có vận động bãi nhiệm như hiện nay, các thành phần này cũng cần phải được vạch trần để bảo vệ sự an bình cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong khu Little Saigon. Cho dầu có khác biệt trong quan điểm chính trị, cộng đồng Việt Nam cần mạnh mẽ và đồng nhất lên án những thành phần thân cộng này và ngăn chận những âm mưu và mục tiêu của Nghị Quyết 36 của Đảng CSVN để đem lại sự an bình cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

THS2018 – Nghị Quyết Tào Lao – Tòa soạn chỉ liệt kê 7 điểm trong cái NQ điên khùng trên mà thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s