Các nạn nhân Formosa kháng cáo lên tòa Thượng thẩm Đài Loan

https://www.sbs.com.au/language/english/audio/cac-nan-nhan-formosa-khang-cao-len-toa-thuong-tham-dai-loan

DOWNLOAD 12.87 MB

LM Nguyen Van Hung

Đại diện của tòa ra nhận đơn kháng án từ LM. Nguyễn Văn Hùng và cuộc họp báo trước tòa Thượng Thẩm Đài Bắc.

Ngay sau phán quyết của tòa Sơ Thẩm từ chối thụ lý vụ kiện và đẩy vụ việc về lại phía Việt Nam, thì ngày 24/10/2019 đại diện của 7875 nguyên đơn là các nạn nhân Formosa trong vụ thảm họa mội trường bốn tỉnh miền Trung Việt Nam đã nộp đơn kháng cáo lên tòa Thượng Thẩm Đài Loan. Vụ kiện không chỉ là đòi công lý cho nạn nhân mà còn gởi một thông điệp mạnh mẽ tới bên gây ra thảm họa rằng họ sẽ không dễ dàng lợi dụng sự sơ hở của luật pháp ở những quốc gia chưa có dân chủ như Việt nam để hành xử sai trái và thu lợi trên mạng sống của những người cùng khổ. Updated Updated 25/10/2019 By Mai Hoa Share

Cha Nguyễn Văn Hùng –  thành viên trong ban đại diện cho các nạn nhân Formosa cho SBS biết để đi từ một bộ hồ sơ chỉ có 28 người dám đứng đơn kiện tới một bộ hồ sơ đồ sộ gồm 7875 nạn nhân mội trường từ thảm họa xả thải của công ty thép Formosa tại Hà Tĩnh là một chặng đường đầy nguy hiểm.

Cha Hùng nói rằng việc tòa Sơ Thẩm Đài Loan bác đơn mà không mở một phiên tòa để nghe hai bên tranh biện dù đã thu án phí, và quyết định bác đơn chỉ đến từ một người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s