NPH2019_605: Phân tích họp báo tố Hoàng Kiều – Cộng Hòa (con Voi) sao lại mướn thằng Lừa Houston?

THS2018 – Phân tích buổi họp báo của tên 7 nghề (thất nghiệp)

Tên này là một người làm nghề “7 nghề” (thất nghiệp) được mướn chửi nhưng lại không thuộc bài.
Video courtesy Kieu Hoang Channel và Phố Bolsa TV. Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s