NPH2019_573: Nguyễn Thanh Tú cuộc hành trình đi tìm sự thật VOICE – P1

Khi chiếc mặt nạ gian xảo rơi xuống trên bước đường đi tìm công lý cho cha bất ngờ Thanh Tú khám phá ra một tổ chức lường gạt niềm tin người tị nạn một cách quy mô và khoa học.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s