Bộ Công an kỷ luật 3 Phó Giám đốc Công an Đồng Nai

Dân trí Trong 3 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, một người nhận hình thức kỷ luật giáng chức, hai người còn lại nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 15/10 tại Đồng Nai, Bộ Công an đã công bố quyết định thi hành kỷ luật về mặt chính quyền đối với 3 cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là những cán bộ trước đó đã bị Ủy Ban Kiểm tra Trung ương thi hành hình thức kỷ luật về mặt Đảng.

Theo đó, Đại tá Lý Quang Dũng nhận hình thức kỷ luật giáng chức từ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (đang chờ nhận sổ hưu) xuống cấp trưởng phòng. Bộ Công an cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khác là Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận và Đại tá Nguyễn Văn Kim.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 38, Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Đại tá Lý Quang Dũng; Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận và Đại tá Nguyễn Văn Kim.

Bộ Công an kỷ luật 3 Phó Giám đốc Công an Đồng Nai - 1
Đại tá Lý Quang Dũng nhận hình thức kỷ luật giáng chức từ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xuống cấp trưởng phòng
Bộ Công an kỷ luật 3 Phó Giám đốc Công an Đồng Nai - 2
Đại tá Nguyễn Văn Kim nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo
Bộ Công an kỷ luật 3 Phó Giám đốc Công an Đồng Nai - 3
Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (đứng giữa) nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo

Ngoài ra, 3 cán bộ công an khác nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, gồm: Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Ngô Minh Đức, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Đại tá Nguyễn Xuân Kim, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào ngày 10/9, Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Hai ngày sau, Bộ trưởng Bộ Công an đã cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh.

Riêng đối với trách nhiệm liên đới đến một số cá nhân lãnh đạo cấp phòng của Công an Đồng Nai, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương đã giao cho các cơ quan liên quan của Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức kỷ luật, báo cáo kết quả.

Thu Hà

One thought on “Bộ Công an kỷ luật 3 Phó Giám đốc Công an Đồng Nai

 1. Đối với lực lượng công an nhân dân (CAND), việc xử lý những cá nhân sai phạm cả về mặt kỷ luật hành chính và xử lý hình sự như vừa qua là thể hiện việc thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII cũng như thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.
  Việc xử lý kỷ luật cũng như điều tra, truy tố, xét xử hình sự đối với các cá nhân sai phạm thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp, theo nguyên tắc “không có vùng cấm”, không có ngoại lệ. Cơ quan bảo vệ pháp luật càng phải chấp hành nghiêm pháp luật. Điều này thể hiện tinh thần của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay “xử một vài người để cứu muôn người”. Ở đây là xử lý người phạm pháp, vừa là việc áp dụng theo đúng quy định pháp luật, vừa là biện pháp để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, vì sự ổn định và phát triển, làm trong sạch lực lượng.
  Đồng thời, phải nhìn nhận theo tinh thần xây dựng, một cách nhìn toàn diện vì công cuộc, sự nghiệp chung. Ở đây là sai phạm của cá nhân, trong một vụ án cụ thể, do đó phải nhìn nhận trong phạm vi vụ án và với chính cá nhân, hành vi đó. Không vì sai phạm của một cá nhân, một vụ việc mà đánh đồng, suy diễn ra vấn đề chung của lực lượng. Việc suy diễn, quy kết từ vụ việc cụ thể của các cá nhân thành vấn đề của ngành, của lực lượng rồi tìm cách bôi nhọ, miệt thị, thậm chí phủ nhận sạch trơn vai trò, vị trí, thành quả của lực lượng CAND rõ ràng mang động cơ xấu, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá lực lượng vũ trang.
  Thực tiễn hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của CAND: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhận, đánh giá cao những công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng CAND và các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
  Những sai phạm, tiêu cực xảy ra chỉ ở bộ phận nhỏ và điều quan trọng là bất luận trường hợp nào, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng thể hiện rõ thái độ, quan điểm nghiêm khắc với các tồn tại, thiếu sót, kịp thời chỉ đạo kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, vì sự ổn định, phát triển, trong sạch lực lượng. Kết quả các mặt công tác của lực lượng CAND tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế- xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh: Công an là “thanh bảo kiếm” của Đảng, là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp luật. Việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm không phải là ý thích của một ai mà là Nghị quyết của Đảng, là nguyện vọng của quần chúng nhân dân, là yêu cầu tất yếu phải làm.
  Trong quá trình đó, kẻ xấu luôn tìm cách xuyên tạc, chia rẽ, dựa vào những vụ việc, hiện tượng sai phạm của một số cán bộ, chiến sĩ để đánh đồng đó là bản chất của Công an. Âm mưu, hành vi chống phá đó cần phải nhận thức rõ để đấu tranh, ngăn chặn…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s